I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Darganfod yr arfordir a chefn gwlad ger Bae Ceibwr

Mae Bae Ceibwr ger Trewyddel, yn cynnig dewis o ddwy daith cerdded gylchol sy'n cychwyn ac yn gorffen o'r man parcio yn nyffryn Ceibwr.

Mae daith 3.8 milltir Ceibwr/Trewyddel yn mynd â chi o'r maes parcio, tua'r de orllewin ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro i gyrraedd yr enwog Pwll y Wrach. ​Wedyn mae'n mynd yn fewndirol trwy lwybrau coetir ac ar hyd ffyrdd gwledig, yn ôl tuag at bentref Trewyddel ac yna'n dychwelyd i Geibwr trwy goetir Cwm Trewyddel.


Pwll y Wrach enwog ger Ceibwr.

Mae daith 4.3 milltir Ceibwr/Pwllgranant yn mynd tua’r gogledd o'r maes parcio ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro gan gymryd mewn golygfeydd syfrdanol o arfordir garw Gogledd Sir Benfro cyn cyrraedd Pwllgranant. O'r fan hon mae'r llwybr yn mynd yn fewndirol, i fyny drwy'r dyffryn, trwy goetir ac ar hyd llwybrau ffermydd mewn cyfeiriad deheuol cyn dychwelyd i Geibwr trwy goetir Cwm Trewyddel.

Golygfa ar draws Bae Ceibwr.​
Golygfa ar draws Bae Ceibwr.​

Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy yn yr ardal hon yn gwneud hi'n bosib byrhau'r teithiau cerdded hyn, neu os ydych am fwy o her, gallwch gyfuno'r ddwy daith i arwain at daith 8.1 milltir o hyd.

Os ydych chi'n chwilio am daith fer yn unig, mae yna hefyd daith 0.7 milltir o Geibwr i Bwll y Wrach, sy'n cymryd tua 40 munud bob ffordd.

Gellir dod o hyd i'r llwybrau rhain a thros 200 o 'deithiau gwe' eraill ar y dudalen Chwilio Am Deithiau.


Taith y Mis
A gyhoeddwyd 09/11/2017


blaenorol

 1 to 1 of 1