I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Cerddwch yr arfordir garw o amgylch Penrhyn Angle

Cerddwch yr arfordir garw o amgylch Penrhyn Angle a darganfyddwch y safleoedd o ddiddordeb hanesyddol.

Mae Penrhyn Angle yn ddarn unigryw o dirwedd ar hyd Arfordir Sir Benfro, gan ei fod yn eistedd ar fynedfa Dyfrffordd yr Daugleddau, weithiau gellir gael ei daro gan wyntoedd cryfion de orllewinol neu ar ddiwrnod heulog heddychlon, mae'n cynnig profiad cerdded arbenning iawn.

Mae yna nifer o lwybrau cerdded o wahanol hydiau ac anawsterau ar gael yn yr ardal yma, a all ddechrau a gorffen yn y maes parcio ym Mhae Gorllewin Angle.

Bae Gorllewin Angle
Bae Gorllewin Angle.

Mae llwybr cylch 3.7 milltir i'r gogledd, a gellir hefyd ei fyrhau i lwybr 1.5 milltir trwy'r llwybr troed cyhoeddus sy'n arwain yn fewndirol tua’r De yng Nghaer Bae'r Capel. Mae'r llwybr hwn yn cynnwys Bae Gorllewin Angle, golygfeydd o Gaer Thorn Island, gan fynd heibio i Chapel Bay a golygfeydd gwych o ddyfrffordd brysur Aber y Daugleddau. Mae'r llwybr yn nodweddiadol o gerdded llwybr arfordirol, ac mae rhai ffyrdd bach gwledig i’w cerdded hefyd, sydd yn eich tywys yn ôl tuag at yn bentref Angle gyda'i bensaernïaeth arddull unigryw, ac yna'n dychwelyd i'r maes parcio ym Mhae Gorllewin Angle.

Os ydych chi'n teimlo am fwy o her a llwybr anoddach, gallwch gerdded Penrhyn Angle i gyd, sy'n cynnwys hen osodiadau milwrol, golygfeydd o draeth trawiadol Freshwater West a’r  heddychlon Coed Bangeston, cyn dod yn ôl tuag at Bae Angle.

Mae hon yn llwybr o 9.3 milltir sy'n cymryd mewn llwybr arfordir serth yn bennaf ac adrannau o ymyl clogwyni, a hefyd ychydig o gerdded bychain ar hyd ffyrdd tawel gwledig i fynd â chi yn ôl tuag at Bae Angle. Os yw'r her wedi bod yn ormodol erbyn y man yma, yna gallwch chi dorri'n ôl trwy bentref Angle i'r maes parcio ym Mae Gorllewin Angle, neu fel arall, parhau ar hyd Gogledd y penrhyn i gyrraedd Bae Gorllewin Angle a'r maes parcio yn y pen draw. Argymhellir y daith hon o Benrhyn Angle i gerddwyr profiadol oherwydd ei natur garw a llym.

Gellir dod o hyd i'r llwybrau rhain a thros 200 o 'deithiau gwe' eraill ar y dudalen Chwilio Am Deithiau.


Taith y Mis
A gyhoeddwyd 22/12/2017


blaenorol

 1 to 1 of 1