I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Heneb y Mis: Caer Abergwaun

Ymunwch â'n Harcheolegydd Cymunedol Delun Gibby am daith rithwir o amgylch henebion hudolus y Parc Cenedlaethol. Caer Abergwaun yw'r nesaf i ymddangos.​

Cafodd Caer Abergwaun ei hadeiladu rhwng 1781 ac 1785 i amddiffyn yr hen harbwr ac mae'n un o'r ychydig amddiffynfeydd arfordirol cyn yr Ail Ryfel Byd i gael ei rhoi ar waith.

Golwg ar Gaer Abergwaun o'r llwybr uchod.
Golwg ar Gaer Abergwaun o'r llwybr uchod.

Yn fwyaf enwog, llwyddodd i atal lluoedd Ffrainc yn ystod 'Goresgyniad Olaf Prydain' yn 1797 gydag un belen canon, gan eu gorfodi i lanio ymhellach i'r gogledd yn nhrwyn Carreg Wastad ger Pen-caer.

Heddiw mae pedwar canon i'w gweld, ond roedd wyth yno'n wreiddiol.
Heddiw mae pedwar canon i'w gweld, ond roedd wyth yno'n wreiddiol.

Saif y gaer ar ben bryn i'r gogledd o Dref Isaf Abergwaun tuag at Drefdraeth. Mae maes parcio cyfleus ar gael ac mae'r gaer o fewn pellter cerdded iddo. Mae'r llwybr yn cynnwys golygfan sy'n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. O'r gaer, ceir golygfeydd godidog o Harbwr Abergwaun ac Wdig yn ogystal â'r arfordir i'r gogledd tuag at Ddinas.

Ewch i adran Gwlad y Chwedlau i ddysgu mwy am hanes y 'Goresgyniad Olaf' yn cynnwys chwedl yr arwres leol Jemima Nicholas.


Heneb y Mis
A gyhoeddwyd 10/01/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1