I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Merlod yn pori llethrau ochr Llwybr yr Arfordir

O ddydd Gwener 26 Ionawr, os ydych chi'n cerdded y rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro rhwng Trefdraeth a Cheibwr, fe allech chi ddigwydd gweld grŵp o wyth merlen mynydd Cymreig sy'n pori'r llethr arfordirol ger y Llwybr.

Mae llawer o gynefinoedd yn gofyn am borfa er mwyn bod mewn cyflwr da ar gyfer bywyd gwyllt, megis y frân goesgoch a blodau gwyllt prin. Ond mae dirywiad y pori traddodiadol wedi arwain at waethygu llawer o gynefinoedd gydag eithin, rhedyn a miaren.

Merlod yn pori'r llethrau arfordirol rhwng Trefdraeth a Ceibwr
Merlod yn pori'r llethrau arfordirol gerllawr Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro rhwng Trefdraeth a Ceibwr​.

Bydd y merlod ar y safle o ddiwedd mis Ionawr tan tua diwedd y gwanwyn. Yn ystod ein hymweliadau wythnosol o’r safle, os byddwn yn gweld newid mewn amgylchiadau ar y safle, megis y safle neu'r Llwybr yn mynd yn wlyb neu'n fwdlyd, neu'r ffaith bod y merlod wedi pori'r ardal yn gynt na'r disgwyl, yna byddant yn cael eu tynnu i ffwrdd o’r safle cyn gynted ag y bwriedir.

Wrth gerdded drwy'r merlod neu gerllaw, cadwch at y Llwybr, caewch bob iet ar eich ôl a chadwch eich ci ar dennyn wrth gerdded trwy ardal lle mae'r merlod yn bresennol. Ni fydd y merlod yn cymryd lawer o sylw o gerddwyr yn mynd heibio, a'r peth gorau fyddai pe bai cerddwyr yn gwneud yr un peth trwy beidio â mynd atynt yn ddiangen.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch chi neu os gwelwch unrhyw beth neu ryw fater wrth gerdded ar y rhan yma o Lwybr yr Arfordir y dylai ddod i’n sylw, yna cysylltwch â ni ar 01646 624800 neu gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.


Swyddog y Llwybr Cenedlaethol
A gyhoeddwyd 29/01/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1