I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Cerdded yn y Parc Cenedlaethol yn ystod y gaeaf

Mewn newid i'r blog Taith y Mis arferol, y mis hwn, mae ein Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Meurig Nicholas, yn cynnig rhywfaint o gyngor ar gerdded Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro a rhwydwaith hawliau tramwy mewndirol ar yr adeg hon o'r flwyddyn.

Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i gael y profiad gorau os ydych yn mentro allan i gerdded, boed hynny ar hyd arfordir trawiadol Marloes, neu archwilio llwybrau coetir yng Nghwm Gwaun.

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, gall y tywydd fod yn wael i'r rhai ohonom sy'n dymuno fynd allan ir awyr agored. Mae glaw trwm, gwyntoedd cryf a rhew ac eira i gyd yn bosib yn ystod misoedd y gaeaf, a gyda hyn, mae'n well ei paratoi'n ddelfrydol ar gyfer yr amodau hynny os ydych chi'n mynd allan i gerdded.

Cerddyd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod y gaeaf

Dyma rai awgrymiadau i gadw'n ddiogel yn yr awyr agored a sicrhau bod eich taith gerdded mor bleserus â phosib:

  • Edrychwch ar y rhagolygon tywydd yn yr ardal rydych chi'n bwriadu cerdded cyn i chi adael, a pheidiwch ag ofni dychwelyd yn ôl os yw'r tywydd yn dirywio.
  • Caiff Llwybr yr Arfordir a’r rhwydwaith hawliau tramwy eu cynnal a'u harchwilio'n rheolaidd, ond mewn tywydd eithafol mae'n hanfodol o bwysig eich bod chi'n gofalu wrth gerdded y llwybrau sydd yn aml yn anodd, heriol ac yn agored ir elfennau.
  • Byddwch yn ofalus wrth gerdded rhannau o Lwybr yr Arfordir a thraethau a effeithir gan y llanw - edrychwch ar amseroedd y llanw i sicrhau nad yw'r llanw yn eich torri i ffwrdd.
  • Dillad addas - mae dillad dwrglos a dillad gwrthwynt ac esgidiau cryf gyda gafael da a chefnogaeth ffêr yn hanfodol yn y gaeaf - byddwch yn barod am amodau mwdlyd. Mae un neu ddau bolyn cerdded yn rhoi sefydlogrwydd ychwanegol wrth gerdded hefyd.
  • Rhan o apêl yr arfordir a chefn gwlad yw gallwch chi fynd i ffwrdd a chael llonydd oddi wrth y cyfan. Efallai na fyddwch chi'n gweld unrhyw un am oriau ac mae llawer o leoedd heb arwyddion ffôn symudol dibynadwy, felly gadewch i rywun arall wybod ble rydych chi'n mynd a phryd i ddisgwyl chi i ddychwelyd.
  • Cerdded cŵn - gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'ch ci ar dennyn bob amser ar lwybrau lle mae defaid a gwartheg yn bresennol. Mae pawb yn gwybod faint mor amhleserus iw baw cŵn a gall hefyd achosi heintiau, felly glanhewch ar ôl eich ci bob amser yn a chael gwared â'r baw yn gyfrifol.
  • Cynlluniwch lleoliad eich taith gerdded yn ôl y tywydd - ewch i'n tudalen Teithiau Gwe i ddod o hyd i ddewis o dros 200 o deithiau cerdded cylchol ar hyd yr arfordir a chefn gwlad ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
  • Os byddwch yn dod o hyd i broblem wrth i chi gerdded llwybr ac yr ydych chi'n meddwl ei fod yn gofyn am ein sylw, yna cysylltwch â ni ar 01646 624800 neu e-bostiwch ni ar prow@pembrokeshirecoast.org.uk.

Cerddyd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod y gaeaf

Bydd dilyn y cyngor uchod, yn sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’ch taith gerdded, hyd yn oed os yw'r tywydd ar y dydd yn wlyb iawn ac yn wyntog, ac yn fwdlyd dan droed, dyma gerdded yng nghefn gwlad Sir Benfro yn ystod y gaeaf, gan gynnig golwg wahanol iawn a phrofiad unigryw o'r Arfordir a Chefn Gwlad o’i gymharu gyda’r gwanwyn neu’r haf.

I ddyfynnu Alfred Wainwright MBE: "Nid oes unrhyw beth o'r fath â thywydd gwael, dim ond dillad anaddas."


Taith y Mis
A gyhoeddwyd 31/01/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1