I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Llwybr hanesyddol 'Tapiau Trefdraeth' bellach ar gael ar-lein

Bellach, mae modd i gerddwyr sy'n dymuno mynd ar daith o gwmpas tref glan môr Trefdraeth wneud hynny drwy ddilyn llwybr o dapiau hanesyddol, ar ôl i lwybr newydd gael ei ychwanegu at y casgliad o dros 200 o deithiau cerdded cylch sydd ar gael ar wefan Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae'r daith 2.2 milltir wedi cael ei datblygu o'r daflen Town Taps wreiddiol, a gynhyrchwyd gan Sefydliad y Merched Carningli yn 2000 er mwyn dathlu troad y mileniwm. Aeth aelodau o'r Sefydliad ati yn yr un flwyddyn i adnewyddu'r pum tap a ymwelir ar hyd y llwybr, a hynny gyda chymorth Awdurdod y Parc Cenedlaethol.


Mae taith gerdded Tapiau Trefdraeth wedi cael ei hychwanegu at y casgliad o dros 200 o lwybrau wedi eu mapio sydd ar gael i'w llwytho i lawr o wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dywedodd Carol Owen, Parcmon Ardal y Gogledd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: "Mae'r daith gerdded hon yn eich arwain o amgylch canol Trefdraeth gan ddilyn nifer o ffyrdd a llwybrau troed tawel, ac mae hefyd yn cynnwys rhan fach o Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

"Mae'r llwybr yn gyflwyniad gwych i'r cyfoeth o gyfleoedd cerdded yn yr ardal, ac mae amrywiaeth eang o lwybrau eraill ar gael ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae'r rhain yn cynnwys Llwybrau byr i Gadeiriau Olwyn ar gyfer y rheini y mae angen mynediad hawdd arnynt, a llwybrau sy'n gofyn am fwy o ymdrech ar gyfer cerddwyr mwy profiadol, ac wrth gwrs mae gwybodaeth am Lwybr Arfordir Penfro ar gael hefyd."

Cafodd nifer o'r tapiau cymunedol eu gosod yn Nhrefdraeth yn 1929, gan ddarparu trigolion â chyflenwad dŵr o gronfa ddŵr dan orchudd ar lethrau gogleddol Carn Ingli. Cyn hynny, roeddent yn dibynnu ar nifer o ffynhonnau neu'r nentydd lleol.

Newidiodd llawer o gartrefi i brif gyflenwad pan gyflwynwyd hynny tua 50 mlynedd yn ddiweddarach, ond roedd yn dal yn well gan rai trigolion lleol nôl eu dŵr o'r tapiau, yn hytrach na thalu'r gost ychwanegol. Roedd eraill yn eu defnyddio i roi dŵr i'r ardd neu i lanhau eu hesgidiau ar y ffordd adref o'r gwaith.

The Newport Town Taps route is a great introduction to the wealth of walking opportunities in the area.
Mae taith gerdded Tapiau Trefdraeth yn gyflwyniad gwych i'r cyfoeth o gyfleoedd cerdded yn ardal Trefdraeth.

Ffowndri haearn o'r enw Glenfield and Kennedy, yn Kilmarnock yn yr Alban oedd yn cyflenwi'r tapiau haearn bwrw. Erbyn 1990, dim ond pump o'r tapiau gwreiddiol oedd yn weddill, ond roeddent mewn cyflwr gwael.

Cafodd y pump eu tynnu a'u hadnewyddu, gwaith a oedd yn cynnwys gwneud darnau newydd, gan fod llawer o'r tapiau yn methu rhai o'u darnau. Yna, rhoddwyd y tapiau yn ôl yn eu lle ar waelod concrit newydd, ac maent yn sefyll heddiw i'n hatgoffa o hanes y dref.

I weld taith gerdded Tapiau Trefdraeth, ynghyd â 200 o lwybrau cerdded eraill, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded a chlicio 'Chwilio am Deithiau'.

Gyhoeddi 21/02/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion