I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Hyfforddeion y Parc yn plygu gwrychoedd i helpu i dacluso safle picnic

Cafodd sgiliau grŵp o hyfforddeion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eu profi'n ddiweddar gan yr elusen addysgol Coppicewood College, wrth iddynt gael profiad ymarferol o ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau rheoli coetiroedd cynaliadwy.

Gofynnwyd i'r pum hyfforddai osod tua 100 metr o wrych gydag offer llaw ar safle picnic sydd â golygfeydd ar draws Llyn y Felin i Gastell Caeriw. Roedd yr hyfforddiant yn rhan o brosiect Sgiliau ar Waith, a gaiff ei ariannu gan grant Sgiliau ar gyfer y Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bu hyfforddeion Sgiliau ar Waith yn gweithio gan ddefnyddio technegau traddodiadol a chynaliadwy i blygu gwrychoedd yn y safle picnic gyferbyn â Chastell Caeriw.
Bu hyfforddeion Sgiliau ar Waith yn gweithio gan ddefnyddio technegau traddodiadol a chynaliadwy i blygu gwrychoedd yn y safle picnic gyferbyn â Chastell Caeriw.

Dywedodd Cydlynydd Prosiect Sgiliau ar Waith ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Tom Iggleden: "Roedd hwn yn gyfle gwerthfawr i'r rheini dan hyfforddiant ddysgu sgiliau traddodiadol, tra'n helpu i reoli'r safle picnic poblogaidd hwn.

"Diolch yn fawr i'r ffermwr lleol, Mr Cadogan, am ein galluogi ni i gwblhau'r gwaith yma ac i Richard Hughes a Thîm Wardeiniaid y De am oruchwylio'r gwaith ac am helpu i dacluso'r safle ar ôl i'r gwaith orffen.

"Cafodd y gwrych ei blannu'n wreiddiol gan wirfoddolwyr a oedd yn gweithio gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol tua deng mlynedd yn ôl a bydd y gwaith a gwblhawyd gan y gwirfoddolwyr yn helpu i gadw'r gwrych am flynyddoedd i ddod".

Hedgelaying is a traditional method of maintaining a hedge to create a secure boundary – in the past it would have been used to keep livestock in or out, but it is also an excellent way of extending the life of a hedge.
Mae plygu gwrychoedd yn ddull traddodiadol o gynnal gwrych i greu ffin ddiogel - yn y gorffennol byddai wedi cael ei ddefnyddio i gadw da byw i mewn neu allan, ond mae hefyd yn ffordd wych o ymestyn oes gwrych.

Drwy dorri planhigion ar y gwaelod a chreu strwythur tebyg i ffens gan ddefnyddio canghennau byw wedi eu plygu, mae'n annog twf newydd ac yn darparu bwyd a lloches i amrywiaeth o bryfed, adar a mamaliaid.

Caiff Castell a Melin Heli Caeriw eu rhedeg fel atyniad i ymwelwyr gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Am ragor o wybodaeth ewch i www.castellcaeriw.com.

Gyhoeddi 22/02/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion