I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dewch i fwynhau noson o fwyd a cherddoriaeth Gymreig draddodiadol yng Nghastell Henllys

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn llawn diwylliant Cymreig ddydd Gwener 3 Mawrth gyda noson o fwyd a cherddoriaeth draddodiadol fel rhan o ddathliadau blynyddol Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd y delynores broffesiynol Sarah-Jane Absalom yn perfformio amrywiaeth o ganeuon ar offeryn cenedlaethol Cymru tra bydd y caffi yng Nghastell Henllys, Y Sgubor, yn gweini nifer o ddanteithion gan gynnwys yr hen ffefrynnau fel cawl a phice ar y maen.

Professional harpist Sarah-Jane Absalom will be providing the entertainment for the evening of Welsh culture at Castell Henllys at 7pm on Friday 3 March.
Bydd y delynores broffesiynol, Sarah-Jane Absalom, yn darparu’r adloniant ar gyfer y noson o ddiwylliant Cymreig yng Nghastell Henllys am 7pm nos Wener 3 Mawrth.

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Castell Henllys: “Mae’r noson yn siŵr o fod yn ddathliad bendigedig o ddiwylliant cyfoethog Cymru ac yn wledd i'r synhwyrau wrth i gerddoriaeth hyfryd Sarah Jane ar y delyn gael ei hategu gan aroglau cartrefol y gegin Gymreig draddodiadol.

“Bydd hon yn noson berffaith i Gymry balch neu i'r rheini sy’n awyddus i gael eu cyflwyno i rai o hen draddodiadau Cymru.”

Cychwynnodd taith gerddorol Sarah-Jane pan ddechreuodd gael gwersi piano pan nad oedd ond yn chwech oed. Amlygwyd ei thalentau pan gafodd anrhydedd yn ei harholiadau gradd wyth ar y piano a’r organ bib erbyn iddi gael ei phen-blwydd yn 16 oed.

Astudiodd yr organ a’r harpsicord yn y Coleg Cerdd Brenhinol, Llundain, ac mae wedi gweithio fel cerddor sesiwn am sawl blwyddyn gyda'r BBC. HTV, S4C a llawer o gwmnïau recordio annibynnol.

Bellach, mae Sarah-Jane yn rhannu ei hamser rhwng ei dau blentyn bach a dysgu'r piano, canu'r delyn mewn priodasau a digwyddiadau ledled Cymru. Mae hi hefyd yn chwarae’r organ yn Eglwys y Santes Fair, Aberteifi.

Bydd y noson o ddiwylliant Cymreig yng Nghastell Henllys yn cychwyn am 7pm nos Wener 3 Mawrth. Mae tocynnau'n costio £15. Mae’n rhaid i chi archebu lle. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01239 891319.

Gyhoeddi 24/02/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion