I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Archaeolegydd Cymunedol yn dod â gorffennol y Parc Cenedlaethol yn fyw

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Archaeolegydd Cymunedol i gyflwyno pobl i orffennol diddorol yr ardal ac i ddysgu sut y gallant helpu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Prif rôl Delun Gibby fydd annog pobl i ymddiddori yn eu treftadaeth leol a'i gwerthfawrogi, gan weithio gyda chymunedau a gwirfoddolwyr lleol i gofnodi, monitro a gofalu am safleoedd archaeolegol yn y Parc Cenedlaethol.

Delun Gibby yw Archaeolegydd Cymunedol newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Delun Gibby yw Archaeolegydd Cymunedol newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fe fydd hi hefyd yn rhoi cyngor ymarferol i berchnogion tir yn y Parc a chanddynt Henebion Rhestredig a nodweddion archaeolegol eraill ar eu tir, yn ogystal â rhoi sgyrsiau i’r gymuned ehangach.

Meddai Delun: “Mae cymaint o bobl nad ydynt yn gwybod am gyfoeth yr archaeoleg anhygoel sydd ar garreg eu drws. Er eu bod efallai'n gyfarwydd â safleoedd mwyaf eiconig yr ardal, byddaf yn eu hannog i ddysgu mwy am rai o fannau treftadaeth llai cyfarwydd y Parc.

“Rwyf wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio rhywfaint o brosiectau newydd a fydd yn helpu pobl i gysylltu â thirwedd hanesyddol y Parc Cenedlaethol ac yn eu hannog i ddangos diddordeb brwd yn eu gwarchod.

“Y gobaith yw y bydd y prosiectau hyn yn helpu i gynnwys pobl o bob oed a rhoi profiad iddynt o ystod o sgiliau newydd y gallant yna eu defnyddio yn y safleoedd a’r henebion sy'n bwysig iddyn nhw.”

Bu Delun, sy'n dod o Faenclochog, yn astudio Hanes yr Henfyd ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Nottingham ac mae hi wrthi ar hyn o bryd yn cwblhau PhD mewn Treftadaeth Cynhanesyddol Cymru ym Mhrifysgol Bangor.

Bydd yn trafod Treftadaeth Menywod ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys am 7.30pm ddydd Mercher 8 Mawrth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Mae tocynnau'n costio £8 ac yn cynnwys caws a gwin. I archebu lle, ffoniwch 01239 891319.

Gyhoeddi 02/03/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion