I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Apêl i bobl sy’n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid yn ystod y tymor wyna

Mae hi’n dymor wyna ac mae llawer o’r llwybrau cyhoeddus yn croesi caeau o ddefaid, felly mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig cyngor cyffredinol i bobl sy’n cerdded eu cŵn ac arferion da i’w dilyn pan fyddant yn mynd â’u hanifeiliaid anwes am dro.

Wrth gerdded Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro a hawliau tramwy cyhoeddus eraill, gwnewch yn siŵr

  • Bod eich ci ar dennyn byr ac yn cael ei reoli’n dda pan fydd defaid o gwmpas.
  • Eich bod yn glanhau baw eich ci gan ei fod yn gallu lledaenu afiechydon i anifeiliaid fferm. Rhowch y baw mewn bag a’i roi mewn bin lle bynnag y byddwch chi, gan ddefnyddio unrhyw fin sbwriel cyhoeddus.

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is appealing to dog walkers to keep their pets on a short lead and under close control when sheep are present.
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio ar bobl sy’n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid anwes pan fydd defaid o gwmpas.

Dywedodd Meurig Nicholas, Swyddog Hawliau Tramwy Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Os aiff eich ci o’ch golwg neu os na fyddwch yn ei reoli’n iawn, efallai y bydd yn mynd ar ôl y defaid ac yn tarfu neu’n ymosod arnynt. Os rhoddir unrhyw straen ar ddefaid ac ŵyn ynddynt, gallant gam-esgor neu erthylu eu hŵyn, ac mae hyn yn gallu peri trallod i’r ffermwyr hefyd.

“Mae ŵyn sydd newydd eu geni yn fregus iawn yr adeg hon hefyd. Os byddant yn cael eu gwahanu oddi wrth eu mamau neu eu gadael ar ôl wrth i gŵn redeg ar eu hôl, gall hyn beri gofid mawr iddynt ac arwain at eu marwolaeth.

“Mae milltiroedd o olygfeydd anhygoel i’w gweld ar hyd Arfordir Sir Benfro ac yng nghefn gwlad, ac mae pob un ohonom yn awyddus i fynd allan i’w fwynhau, gan gynnwys ein cyfeillion pedair coes.

“Er bod cefn gwlad yn gallu cynnig yr amgylchedd i chi roi’r ymarfer angenrheidiol i’ch ci, rhaid i ni wneud yn siŵr hefyd eu bod yn cael eu cadw o dan reolaeth a’u bod yn ddiogel, yn enwedig o gwmpas da byw ac yn arbennig defaid yr adeg hon o’r flwyddyn.”

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys Cod Ymddygiad Cerdded eich Ci Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded a chlicio Mynd â'r Ci am Dro.

Gyhoeddi 03/03/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion