I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cadair olwyn newydd ar gyfer traeth Freshwater East yn barod am Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl

Mae Freshwater East wedi ymuno â’r rhestr gynyddol o draethau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd â chadair olwyn ar gyfer y traeth ar gael i’w llogi.

Mae’r gadair olwyn, sydd wedi'i chynllunio'n benodol i’w defnyddio ar draethau tywodlyd, bellach ar gael yn Freshwater East diolch i bartneriaeth rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Pete a Tracy Tunstall o Time Flies at the Longhouse.


National Park Chairman Cllr Mike James is pictured with the new beach wheelchair at Freshwater East along with Pete and Tracy Tunstall.
Mike James, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyda’r gadair olwyn newydd ar gyfer y traeth yn Freshwater East ynghyd â Pete a Tracy Tunstall.

Daw’r newyddion mewn pryd ar gyfer Diwrnod Mynediad i’r Anabl, sy’n cael ei nodi ledled y wlad ar 10-12 Mawrth.

Dywedodd Anthony Richards, Rheolwr Mynediad a Hawliau Tramwy Awdurdod y Parc Cenedlaethol: "Rydym yn ddiolchgar i Pete a Tracy yn Longhouse am helpu i sicrhau bod y gadair olwyn hon ar gyfer y traeth ar gael i’w llogi yn y lleoliad poblogaidd yma.

“Mae modd llogi cadeiriau olwyn tebyg mewn chwe lleoliad arall o amgylch Arfordir Penfro, sy'n rhoi cyfle i bobl llai abl fwynhau rhai o'n traethau gorau.

“Gan mai busnesau lleol sy'n gyfrifol am reoli’r broses o logi cadeiriau olwyn ar gyfer y traeth, dim ond ar adegau penodol yn ystod prif dymor yr haf maent ar gael. Edrychwch ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol am y manylion cyswllt perthnasol a ffoniwch ymlaen llaw fel na chewch eich siomi.”

Mae cadeiriau olwyn ar gyfer y traeth hefyd ar gael i’w llogi yn:

  • Saundersfoot
  • Aberllydan (dim Broad Haven South)
  • Traeth Mawr, Trefdraeth
  • Traeth Poppit
  • Porth Mawr
  • West Angle Bay

Am ragor o wybodaeth am gadeiriau olwyn ar gyfer y traeth a chyfleoedd mynediad hygyrch eraill yn y Parc Cenedlaethol ewch i www.arfordirpenfro.cymru/mynediadibawb

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Mynediad i’r Anabl, ewch i www.disabledaccessday.com.

Gyhoeddi 09/03/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion