I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cynlluniwch eich Blwyddyn Chwedlau yn Sir Benfro gyda Coast to Coast

Codwch gopi neu porwch drwy fersiwn ar-lein o Coast to Coast heddiw i wneud y mwyaf o forlin a chefn gwlad ddiguro Sir Benfro yn 2017. www.pembrokeshirecoast.wales/coasttocoast.

Gall ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro ddarganfod sut i wneud y mwyaf o unig Barc Cenedlaethol arfordirol y Deyrnas Unedig yn ystod Blwyddyn Chwedlau 2017 Cymru trwy gael ysbrydoliaeth o gylchlythyr Coast to Coast Sir Benfro sy’n llawn gwybodaeth.

Mae’r rhifyn llawnach, diddorol hwn o’r papur, fydd ar gael yr wythnos hon, yn llawn o wybodaeth ynglŷn â ble i fynd i weld tirweddau chwedlonol a dod o hyd i bethau cyffrous i’w gwneud.

Gan helpu pobl leol ac ymwelwyr i wneud y mwyaf o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro o’r gwanwyn tan ddechrau’r hydref, mae Coast to Coast wedi bod yn cael ei gynhyrchu gan y Parc Cenedlaethol am 35 o flynyddoedd.

Coast to Coast 2017 cover

Cadwch lygad am Coast to Coast 2017 ar y silffoedd ac ar-lein nawr.

Meddai Tegryn Jones  Prif Weithredwr yr Awdurdod, wrth siarad am y papur: “Mae mwy na 200,000 o bobl yn codi copi o Coast to Coast bob blwyddyn, ond mae'n dal yn bosibl defnyddio’r adnodd gwych yma os yw’n well gennych gael eich gwybodaeth o ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur, yn cynnwys map a thabl llanw chwe mis, ar www.pembrokeshirecoast.wales/coasttocoast.

“Yn ogystal â gwybodaeth wych ynglŷn â llefydd i ymweld â nhw a llefydd bwyta, mae rhifyn Coast to Coast eleni’n llawn o ffeithiau rhyfeddol am y Parc Cenedlaethol a’r dalgylch ac mae'n cynnwys erthyglau am atyniadau mwyaf poblogaidd y Parc Cenedlaethol i deuluoedd: Castell Caeriw a Melin Heli, Oriel y Parc a’r Ganolfan Ymwelwyr yn Nhŷ Ddewi a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.

“Mae rhifyn eleni hefyd yn cynnwys erthyglau sy’n rhoi sylw i orffennol chwedlonol y Parc, o chwedlau i greu Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

“Mae hefyd yn cynnwys rhaglen gweithgareddau a digwyddiadau’r Awdurdod sy’n rhoi cyfle gwych i chi ddarganfod treftadaeth, bywyd gwyllt, cefn gwlad a morlin y Parc Cenedlaethol.”

Dyma sut gallwch gael copi o Coast to Coast:

  • Gallwch gael copi o fwy na 500 o siopau, tafarndai, Canolfannau Ymwelwyr a lleoliadau eraill drwy Sir Benfro.
  • Lawrlwythwch yr ap Coast to Coast (fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael o Wanwyn 2017 ymlaen) ar ddyfeisiau Apple neu Android, drwy wefan yr Awdurdod, www.pembrokeshirecoast.wales/coasttocoast.

Codwch gopi neu porwch drwy fersiwn ar-lein o Coast to Coast heddiw i wneud y mwyaf o forlin a chefn gwlad ddiguro Sir Benfro yn 2017. www.pembrokeshirecoast.wales/coasttocoast.

 

 

 

 

Gyhoeddi 24/03/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion