I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gweithiau gan arlunydd chwedlonol o Awstralia i’w gweld am y tro cyntaf yn Oriel y Parc, Tyddewi

Mae arddangosgfa wedi agor yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi sy’n archwilio sut cafodd dau o arlunwyr enwog o’r ugeinfed ganrif eu cyffroi yn fawr gan eu synnwyr o le.

Bydd Sidney Nolan a Graham Sutherland: Ymdeimlad o Le, yn cael ei arddangos tan 28 Ionawr 2018, a hwn fydd y tro cyntaf i waith y ddau arlunydd chwedlonol gael eu dangos gyda’i gilydd ac mae’n cynnig yr unig gyfle i weld gweithiau gan Syr Sidney Nolan OM AC RA (1917-1992) yng Nghymru yn ystod blwyddyn ei ganmlwyddiant.

Canlyniad yw’r arddangosfa o bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Amgueddfa Cymru – National Museum of Wales ac Ymddiriedolaeth Sidney Nolan, sydd wedi bod yn dathlu canmlwyddiant geni’r arlunydd o Awstralia drwy gydol 2017, gyda chyfres o arddangosfeydd, cyhoeddiadau a digwyddiadau.

Sidney Nolan, The Old Oak has Fallen, 1977, Ripolin and oil on hardboard, 91.5 x 122 cm. Collection of the Sidney Nolan Trust; © Sidney Nolan Trust​.
Sidney Nolan, The Old Oak has Fallen, 1977, Ripolin and oil on hardboard, 91.5 x 122 cm. Casgliad Ymddiriedolaeth Sidney Nolan; © Ymddiriedolaeth Sidney Nolan.

Dywedodd Isabella Boorman, Curadur Oriel y Parc ar gyfer Amgueddfa Cymru – National Museum of Wales: “Dyma gyfle prin i weld gweithiau a gafodd eu cadw gan Nolan yn ei stiwdio, sydd heb gael eu dangos i’r cyhoedd o’r blaen.  Mae uchafbwyntiau arbennig yn cynnwys gweithiau fel Ern Malley (Hunanbortread) o 1973.

“Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys gweithiau gan Graham Sutherland OM (1903-1980) sydd erioed wedi cael eu harddangos o’r blaen, ochr yn ochr ag enghreifftiau hynod wreiddiol o weithiau a grëwyd pan gyrhaeddodd yr arlunydd yng Nghymru am y tro cyntaf.  Crëwyd gweithiau fel Pembrokeshire Landscape yn 1935, blwyddyn unig ar ôl ei ymweliad cyntaf â Chymru ar ddechrau’i yrfa.

“Yr hyn sy’n clymu’r arddangosfa gyda’i gilydd yw’r ymdeimlad o le, yn dilyn newid yn arddulliau artistig y ddau arlunydd, gan arddangos amrediad o ddelweddau o gyfnod cynnar iawn i gyfnod hwyr yn eu gyrfaoedd, er mwyn tynnu sylw at sut yr oedden nhw’n ymateb i’w hamgylchoedd.”

Graham Sutherland, Pembrokeshire Landscape, 1935, gouache on paper, 15.7 x 20 cm. Collection of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales; © Estate of Graham Sutherland​
Graham Sutherland, Pembrokeshire Landscape, 1935, gouache on paper, 15.7 x 20 cm. Casgliad Amgueddfa Cymru – National Museum Wales; © Ystâd Graham Sutherland.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys un ar ddeg o weithiau gan bob arlunydd, yn cynnwys: peintiadau, gweithiau ar bapur ac arteffactau stiwdio gwreiddiol.

Er iddo gael ei eni yn Melbourne yn Awstralia, roedd Nolan wedi teithio yn eang, ac yn y pen draw, ymgartrefodd yn ei stiwdio o’r enw The Rodd yn Llanandras, Powys o 1983 tan ei farwolaeth yn 1992.

Bydd yr arddangosfa hon yn canolbwyntio yn bennaf ar weithiau diweddarach Nolan a wnaeth yn The Rodd yn ystod y 1980au, rhan o’i yrfa sydd wedi parhau yn anweladwy ac nad yw’n cael ei thrafod yn aml.  Yn ogystal, bydd detholiad o weithiau cynharach gan yr arlunydd yn darparu sail i gyferbynnu ei newid diweddarach mewn arddull artistig.

Yn yr un modd, roedd Sutherland yn cael ei ysbrydoli yn angerddol gan dirwedd Cymru ac roedd Sir Benfro yn arbennig yn cael effaith ddofn ar ei gelf o’i ymweliad cyntaf yn 1934, a dyma’r lle y dewisodd ddychwelyd iddi am ysbrydoliaeth am weddill ei yrfa.

Roedd y ddau arlunydd yn ymgysylltu yn uniongyrchol â ffurfiau natur, y corff dynol a’u hamgylchoedd, sy’n cael ei adlewyrchu gan eu cyfres o bennau a thirweddau.

Pictured at the exhibition opening are (from left to right): Clare Woods (artist), Amanda Fitzwilliams (Sidney Nolan Trust), Amelda Langslow (Sidney Nolan’s daughter), Isabella Boorman (Curator, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales), Anthony Plant (Director, Sidney Nolan Trust), Gwyneth Hayward (Chair of Pembrokeshire Coast National Park Authority), Elisabeth Elias (President, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales), Cllr Bethan Price (Mayor of St Davids), Richard Catt (Trustee, Sidney Nolan Trust), Elizabeth Langslow (Sidney Nolan’s granddaughter), Jenn Jones (Manager of Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre).​
Yn y llun gwelir (o'r chwith i'r dde) Clare Woods (artist), Amanda Fitzwilliams (Ymddiriodolaeth Sidney Nolan), Amelda Langslow (merch Sidney Nolan), Isabella Boorman (Curadur, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales), Anthony Plant (Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Sidney Nolan), Gwyneth Hayward (Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro), Elisabeth Elias (Llywydd Amgueddfa Cymru - National Museum Wales), Cyng. Bethan Price (Maer Tyddewi), Richard Catt (Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Sidney Nolan), Elizabeth Langslow (wyres Sidney Nolan) a Jenn Jones (Rheolwr Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc) yn agoriad yr arddangosfa. 

Mae’r holl waith celf sy’n cael ei gynnwys gan Sutherland yn dod o gasgliad Amgueddfa Cymru – National Museum of Wales, ac mae pob gwaith gan Nolan yn dod o Ymddiriedolaeth Sidney Nolan, sy’n cynnwys rhai ar fenthyciad o gasgliadau preifat.

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae tirwedd Cymru wedi cael effaith ddofn ar waith cerddorion, beirdd ac arlunwyr am genedlaethau ac mae’n parhau i wneud hynny, ond mae’n fraint fawr i fod yn gallu dod â gweithiau'r arlunwyr enwog hyn at ei gilydd am y tro cyntaf, yn arbennig felly yn ystod dathliadau Canmlwyddiant Sidney Nolan.

“Mae’r bartneriaeth yn arbennig o addas oherwydd bod amcanion Ymddiriedolaeth Sidney Nolan yn gweithio i annog creadigrwydd artistig gyda phryder parhaol a gofal ynglŷn â’r amgylchedd naturiol, ac sy’n cael eu rhannu mor agos gan Oriel y Parc ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol.”

Bydd Sidney Nolan a Graham Sutherland: Ymdeimlad o Le yn cael ei arddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi o 30 Medi 2017 tan 28 Ionawr 2018.  Mae mynediad i’r oriel yn rhad ac am ddim.

Ewch i www.sidneynolantrust.org i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â Sidney Nolan ac Ymddiriedolaeth Sidney Nolan.

Ewch i www.orielyparc.co.uk er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn ag Oriel y Parc, yn cynnwys amseroedd agor a digwyddiadau cysylltiedig.

Gyhoeddi 03/10/2017



yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion