I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gwnewch gais nawr ar gyfer y cynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith chwe mis

Os hoffech ennill cyflog wrth i chi ddysgu sgiliau ymarferol i'ch paratoi chi ar gyfer gyrfa ym maes cadwraeth ymarferol neu reoli ystadau, gwnewch gais nawr ar gyfer cynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Bydd y prosiect, sy'n cael ei gyllido gan gynllun Sgiliau ar gyfer y Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri, yn darparu dwy brentisiaeth gyflogedig dros gyfnod o chwe mis gyda thîm Wardeiniaid a Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Caption: Applications are now open for the National Park Authority’s Skills in Action traineeship scheme.
​Mae ceisiadau ar agor yn awr ar gyfer cynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Dywedodd Tom Iggleden, Cydlynydd y Prosiect Sgiliau ar Waith gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dysgu'r sgiliau ac yn cael y profiad sy’n hanfodol er mwyn llwyddo i gael swyddi mewn sector sy’n hynod gystadleuol.

“Bydd prif ddyletswyddau’r lleoliad yn cynnwys profiad gwaith ymarferol mewn cadwraeth a rheoli ystadau”.

Bydd yr hyfforddeiaeth chwe mis o hyd yn gyfle i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau yn cynnwys technegau plygu gwrychoedd traddodiadol a dulliau cadwraeth modern, sy’n hanfodol i waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Mae hwn yn estyniad i’r prosiect tair blynedd gwreiddiol sydd wedi helpu nifer o’r 15 hyfforddai blaenorol i ddod o hyd i swyddi.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Hydref 2017 a bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 6 Tachwedd.

Mae pecynnau cais ar gael ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol www.arfordirpenfro.cymru/swyddi neu drwy gysylltu â Joanne Morgan drwy ffonio 01646 624856 neu drwy e-bostio joannem@arfordirpenfro.org.uk.

Gyhoeddi 04/10/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion