I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Digwyddiadau dychrynllyd a danteithion dieflig ar Arfordir Penfro'r hanner tymor hwn

Os ydych chi eisiau diddanu eich teulu gyda chastiau Calan Gaeaf neu straeon arswydus yn ystod y gwyliau hanner tymor, mae digon i'w wneud yn y 3 atyniad i ymwelwyr yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau arswydus i ddiddanu’ch bwganod bach chi.

Mae rhywbeth i bawb, gan gynnwys Helfa Ystlumod yng Nghastell Caeriw, dathlu Samhain yng Nghastell Henllys a chyfle i wneud Celf Calan Gaeaf yn Oriel y Parc.

I’r rheini sy’n hawdd eu dychryn, mae cyfle i grwydro o amgylch yr atyniadau treftadaeth anhygoel a mwynhau lliwiau'r hydref drwy fynd am dro yn nhirlun Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Enjoy a Halloween Extravaganza at Carew Castle and Tidal Mill.
Dewch i fwynhau Gwledd Galan Gaeaf yng Nghastell Caeriw a Melin Heli.

Mae'r digwyddiadau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw yn cynnwys taith dywys o diroedd y Castell, yn ogystal â straeon am ei hanes hunllefus yn y Daith Calan Gaeaf Frawychus am 5pm ar 29, 30 a 31 Hydref

Ar 29, 30 a 31 Hydref bydd y Castell hefyd yn cynnal Gwledd Galan Gaeaf, sef diwrnod o weithgareddau a gemau, yn ogystal â chystadleuaeth gwisg ffansi.

Ewch i www.castellcaeriw.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

Celebrate Halloween as our ancestors did at Castell Henllys with the burning of the wicker man.
Dewch i Gastell Henllys i ddathlu Calan Gaeaf fel ein cyndeidiau, drwy losgi’r dyn gwiail.

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, cewch fwynhau Hwyl Hunllefus y Tylwyth Teg am 11am a 2pm ar 30 Hydref a 3 Tachwedd, gan ddysgu am y Tylwyth Teg hudolus a chreu eich penwisg a’ch ffon hud eich hun.

Ar 31 Hydref bydd digwyddiad Hunllef Henllys yn cael ei gynnal, sef diwrnod llawn gweithgareddau, gan gynnwys peintio wynebau, straeon arswyd yn y tŷ crwn a llosgi'r dyn gwiail.

Ewch i www.castellhenllys.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

Follow the Spooky Halloween Trail around the Oriel y Parc grounds.
Dilynwch y Llwybr Calan Gaeaf Brawychus o gwmpas tiroedd Oriel y Parc.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, gallwch ddilyn y Llwybr Calan Gaeaf Brawychus o gwmpas y safle rhwng 27 Hydref a 3 Tachwedd, a byddwch yn cael bag llawn danteithion dychrynllyd fel gwobr.

Ar 31 Hydref bydd cyfle i greu campwaith Celf Calan Gaeaf yn y gweithdy collage a chrefftau papur am 10.30am a 2pm.

Ewch i www.orielyparc.co.uk i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

I gael manylion yr holl weithgareddau sy’n cael eu cynnal ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Gyhoeddi 25/10/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion