I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Hwyl yr ŵyl i’r teulu cyfan yn ffeiriau Nadolig y Parc Cenedlaethol

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc a Chastell Caeriw, i gyd yn cynnal digwyddiadau siopa ac adloniant Nadoligaidd arbennig, lle gallwch hefyd gael hwyl ar gyfer y teulu a chael eich ysbrydoli i archwilio tirwedd y Parc Cenedlaethol sydd gyda’r gorau’n y byd.

Children can meet Santa in his magical grotto at all three events.
Gall y plant gwrdd â Siôn Corn yn ei ogof hudol ym mhob un o'r tri digwyddiad.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Gwyneth Hayward: "Bydd y tri digwyddiad yn cynnwys cyfle i grwydro o amgylch amrywiaeth eang o stondinau lliwgar, gan gynnwys bwyd, diod ac anrhegion gan rai o'r cynhyrchwyr lleol gorau, yn ogystal â chyfle i blant fwynhau gweithgareddau Nadoligaidd ac i ymweld â Siôn Corn yn ei ogof.

“Y Parc Cenedlaethol yw'r lle delfrydol i gael ychydig o awyr iach ac aros yn heini dros gyfnod yr ŵyl. Gyda dwsinau o draethau gwych a channoedd o filltiroedd o lwybrau troed yn barod i’w harchwilio, dyma'r amser perffaith i wisgo’n gynnes a mwynhau’r awyr iach gyda thaith gerdded sionc”.

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn cynnig y cyfle cyntaf i fod yn Nadoligaidd gyda’i Ffair Nadolig ddydd Sul 26 Tachwedd rhwng 11am a 4pm.

Bydd y gweithgareddau cyffrous yn cynnwys cyfle i fod yn greadigol gydag amrywiaeth o arddangosfeydd a gweithgareddau ymarferol i wneud eich cardiau, anrhegion neu addurniadau Nadolig eich hun. Gallwch hefyd gwrdd â Siôn Corn yn ei ogof, clywed straeon Nadoligaidd gyda Mam y Nadolig, mwynhau gweithgareddau gyda Thylwyth Teg y Nadolig neu fynd am dro ar geffyl a chart.

Bydd cnau castan wedi'u rhostio yn y ffordd draddodiadol ar gael tu allan, tra bydd caffi clyd Y Sgubor ar y safle yn gweini gwin poeth a mins peis.

Bydd mynediad a pharcio am ddim. Codir tâl ychwanegol am y gweithgareddau. Am fanylion llawn, ewch i www.castellhenllys.com.

A range of stalls, live music and refreshments will create a festive atmosphere at Oriel y Parc’s Christmas Market on Saturday 2 December.​
Bydd amrywiaeth o stondinau, cerddoriaeth fyw a lluniaeth yn creu awyrgylch Nadoligaidd ym Marchnad Nadolig Oriel y Parc ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr.

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cynnal ei Marchnad Nadolig flynyddol ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr rhwng 10am a 4pm.

Ymunwch â hwyl yr ŵyl gyda gwin poeth, mins peis, peintio wynebau a cherddoriaeth fyw, er mwyn creu awyrgylch fywiog wrth i chi grwydro’r stondinau.

Gall y plant gwrdd â Siôn Corn yn ei ogof a chael anrheg gwerth £2. Tra bo chi yno, gallwch hefyd weld yr amrywiaeth o arddangosfeydd, gan gynnwys Sidney Nolan and Graham Sutherland: A Sense of Place yn y brif oriel.

Mae mynediad a pharcio am ddim. Am fanylion llawn, ewch i www.orielyparc.co.uk.

Stalls will be tucked away within the Carew Castle walls on Sunday 3 December.
Bydd stondinau yn cael ei guddio o fewn muriau Castell Caeriw ar ddydd Sul 3 Rhagfyr.

Cynhelir Ffair Nadolig Castell Caeriw ddydd Sul 3 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm, lle byddwch chi'n gallu mwynhau’r awyrgylch llon gydag adloniant cerddorol Nadoligaidd drwy gydol y dydd. Gallwch hefyd gynhesu eich hun wrth ymyl y tân yn y Neuadd Fechan gyda gwin poeth wrth i chi chwilio am grefftau lleol a danteithion Nadoligaidd blasus.

Bydd parcio a mynediad i blant am ddim. Bydd mynediad i’r ffair yn cael ei gynnwys yn y pris mynediad arferol i oedolion, a bydd ymweliad ag ogof Siôn Corn yn £2.50 y plentyn. Am fanylion llawn, ewch i www.castellcaeriw.com.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â cherdded yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys dros  200 o deithiau cerdded i’w lawrlwytho, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Gyhoeddi 16/11/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion