I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dyfarnu gwobr Arwr y Parc Cenedlaethol i un o hoelion wyth yr Awdurdod

Cafodd aelod sydd wedi ymddeol yn ddiweddar o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei gydnabod gyda gwobr anrhydeddus yng nghynhadledd Parciau Cenedlaethol y DU eleni.

Cafodd Charles Mathieson, a fu’n gweithio i’r Awdurdod am 27 o flynyddoedd, ei enwi yn Arwr Parc Cenedlaethol yn y gynhadledd ym mis Hydref, i ddangos gwerthfawrogiad o’i ymdrechion i hybu a gwarchod Arfordir Penfro.

National Park Authority Chair Mrs Gwyneth Hayward is pictured presenting the award to National Park Hero Charlies Mathieson.
Yn y llun mae Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol Mrs Gwyneth Hayward yn cyflwyno’r wobr i Arwr y Parc Cenedlaethol Charles Mathieson.

Roedd yn un o 15 a dderbyniodd y wobr, a gyflwynir i unigolyn o bob un o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU yn y gynhadledd sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd.

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: "Roedd yn bleser cael cyflwyno'r wobr gwbl haeddiannol yma i Charles a gobeithio y bydd yn dwyn llawer o atgofion hapus iddo am ei gyfnod gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

“Yn ystod ei yrfa, aeth Charles ati i greu mentrau sy’n parhau i ddylanwadu ar reolaeth hamdden yn y Parc Cenedlaethol hyd heddiw. Mae’r rhain yn cynnwys Siarter Awyr Agored a Chod Morol Sir Benfro, sy’n cael eu cydlynu gan Fforwm Arfordirol Sir Benfro, lle mae’n aelod bwrdd.”

Mae gyrfa Mr Mathieson gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymestyn yn ôl i 1990 a bu mewn sawl swydd wahanol, gan gynnwys Arweinydd y Tîm y Parcmyn, Pennaeth Hamdden a Thwristiaeth ac, yn olaf, Pennaeth Cyflawni cyn iddo ymddeol yn gynharach eleni.

Roedd yn gyfrifol am nifer o swyddogaethau allweddol, gan gynnwys arwain y tîm sy’n rheoli’r 186 o filltiroedd ar Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a chreu Cynllun Hamdden y Parc, lle'r oedd ei brofiad o sicrhau cydbwysedd rhwng cadwraeth a hamdden yn amhrisiadwy.

Hefyd chwaraeodd Charles ran bwysig yn y gwaith glanhau yn dilyn trychineb y Sea Empress yn 1996, gan weithio o’r ganolfan ymateb arbennig a sefydlwyd yn dilyn y digwyddiad.

Gyhoeddi 27/11/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion