I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Estyniad chwe mis i gynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith

Bydd dau hyfforddai arall yn elwa o gynllun prentisiaeth ymarferol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd eisoes wedi helpu 13 o bobl i gael swyddi.

Mae cynllun Sgiliau ar Waith, a gaiff ei ariannu gan raglen grantiau Sgiliau ar gyfer y Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri, eisoes wedi rhoi cyfle i 15 o hyfforddeion ddysgu sgiliau newydd drwy brofiad seiliedig ar waith gyda thimau Wardeiniaid a Cheidwaid yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Llun o Simon Jones a Tyler Griffiths, hyfforddeion newydd Sgiliau ar Waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda James Parkin (chwith eithaf), Cyfarwyddwr Cyflawni a Darganfod yr Awdurdod a Tom Iggleden (dde eithaf), Cydlynydd Sgiliau ar Waith.
Llun o Simon Jones a Tyler Griffiths, hyfforddeion newydd Sgiliau ar Waith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda James Parkin (chwith eithaf), Cyfarwyddwr Cyflawni a Darganfod yr Awdurdod a Tom Iggleden (dde eithaf), Cydlynydd Sgiliau ar Waith.

Dywedodd Cydlynydd Prosiect Sgiliau ar Waith ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Tom Iggleden: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi ymestyn y prosiect fel bod dau berson arall yn gallu elwa o’r rhaglen hyfforddiant unigryw hon a gwella rhagolygon eu gyrfa.

“Mae 80% o’n hyfforddeion blaenorol yn dal i weithio yn y sector cefn gwlad, ar ôl cael swyddi gydag amrywiaeth o sefydliadau a busnesau fel yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ystad Parc Slebech a Retreats Group”.

Yn ystod yr hyfforddeiaeth chwe mis, bydd y ddau brentis yn dysgu ystod eang o sgiliau ymarferol ym maes cadwraeth a rheoli ystadau sy’n hanfodol i waith yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Ymhlith prif ddyletswyddau’r lleoliad bydd profiad ymarferol seiliedig ar waith ym maes cadwraeth a rheoli ystadau, yn cynnwys rheoli Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro.

Mae hyn yn estyniad i’r bartneriaeth dair blynedd wreiddiol gwerth £1 filiwn rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Gyhoeddi 21/12/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion