I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cyfle i ddathlu drwy gerdded yng Ngŵyl Gerdded Dewch i Gerdded Sir Benfro

Mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn annog pawb i nodi’r Mis Cenedlaethol Cerdded drwy fynychu Gŵyl Gerdded arbennig yn Aberllydan (Broad Haven) ddydd Sadwrn 12 Mai.

Bydd y digwyddiad am ddim yn cynnwys amrywiaeth o deithiau tywys sy’n amrywio o 1.5km i 10km o hyd, dan arweiniad cerddwyr profiadol a gwirfoddolwyr o sefydliadau a phrosiectau lleol, gan gynnwys Steps 2 Health a Walkability.

Mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn cynnal Gŵyl Gerdded am ddim ar ddydd Sadwrn 12 Mai, gan gynnwys taith cerdded ar y traeth o Aberllydan i Little Haven.
Mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn cynnal Gŵyl Gerdded am ddim ar ddydd Sadwrn 12 Mai, a fydd yn cynnwys taith cerdded ar y traeth o Aberllydan i Little Haven.

Bydd y teithiau cerdded i gyd yn dechrau o faes parcio Awdurdod y Parc Cenedlaethol drws nesaf i Hostel Ieuenctid Aberllydan, gyda phum taith yn dechrau am 10am a thair am 1pm.

Dywedodd Hannah Buck, Swyddog Polisi Iechyd a Lles Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Bydd y digwyddiad yma’n gyfle gwych i bobl o bob gallu fwynhau awyr agored rhagorol Sir Benfro, gyda’r llwybrau’n amrywio o lwybrau gyda mynediad i gadair olwyn a theithiau byrion i deithiau mwy heriol ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

“Bydd y teithiau cerdded yn rhoi blas i bobl ar y profiadau sydd ar gael i’w mwynhau drwy ymuno ag un o’r grwpiau niferus sy’n gweithredu ar garreg eu drws, er mwyn elwa o fanteision iechyd a lles cerdded.”

Os nad ydych chi’n gallu dod i'r digwyddiad, mae mwy o wybodaeth am gerdded yn Sir Benfro, gan gynnwys cyfeiriadur o grwpiau cerdded lleol a mwy na 200 o deithiau cerdded cylch, ar gael drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded.

Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl Gerdded, gan gynnwys manylion am yr holl lwybrau cerdded, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cerddedsirbenfro.

Gyhoeddi 11/05/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion