I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Cynllun Rheoli'r Parc

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n gallu cyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol ar ei ben ei hun, ac mae’n ddyletswydd ar lawer o fudiadau, trwy Ddeddf yr Amgylchedd 1995, i gyfrannu at ddibenion y Parc Cenedlaethol yn eu gweithrediadau eu hunain.

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol 2015-2019

Mae’r Cynllun Rheoli yn ffordd o gydgysylltu’r ymdrech hwnnw: mae’n gynllun i gyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol, nid dim ond cynllun i’r APC. Ac er taw’r Awdurdod sy’n cynhyrchu’r Cynllun Rheoli, mae yna lawer o bobl eraill ynghlwm â’r broses o’i baratoi, ac yn hanfodol i’r broses o’i drosglwyddo.

Cynigir y polisïau yn y Cynllun Rheoli fel amcanion gweithredol ar gyfer y mudiadau a’r unigolion niferus y mae eu gweithredoedd yn gallu dylanwadu ar y Parc Cenedlaethol.

Lawrlwytho'r Cynllun Rheoli 2015-19.

Cynlluniau rheoli ar gyfer Parciau Cenedlaethol - Canllawiau


Fersiynau blaenorol

Lawrlwytho'r Cynllun Rheoli 2009-13.

Mabwysiadwyd Cytundeb Cyflawni, yn egluro sut mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn bwriadu paratoi Cynllun Rheoli am y cyfnod 2015-19, gan yr Awdurdod ar 2 Ebrill 2014. Gellir gweld y Cytundeb Cyflawni yma.

Mabwysiadwyd diweddariadau i Gynllun Rheoli 2009-2013 gan yr Awdurdod ar 11 Mehefin 2014. Mae’r diweddariadau hyn yn estyn oes Cynllun 2009-13 tan ddiwedd 2014 a gellir eu gweld yma.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi llunio Cynllun Rheoli drafft ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol am y cyfnod 2015-19, ynghyd ag asesiadau effaith cysylltiedig.

Trefnwyd fod drafft ymgynghori o’r Cynllun Rheoli ar gyfer y cyfnod 2015-19, ac asesiadau effaith cysylltiedig, ar gael i’r cyhoedd wneud sylw arnynt rhwng 1 Awst a 31 Hydref 2014. Cafodd diwygiadau a gynigiwyd eu hystyried gan yr Awdurdod ar 17 Rhagfyr 2014. Mae adroddiad ar yr ymgynghoriad ar gael yma.