I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Dewiswch eich Taith

Dewiswch eich Taith

 Os ewch chi at ein tudalen Chwilio am Deithiau fe allwch chi ddewis o blith dros 200 o deithiau cylch ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Hefyd, rhestrir detholiad o deithiau hamddenol, a hefyd teithiau i gadeiriau olwyn a theithiau mynediad hwylus.

Mae'r cyfleuster chwilio yn cynnwys amrywiaeth eang o deithiau cerdded sy'n cael eu cynnal a'u hyrwyddo gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae'r teithiau cerdded wedi eu gwasgaru ar draws y Parc Cenedlaethol, ac yn ymlwybro ar hyd yr arfordir cyfan, dyfrffordd y Daugleddau a hefyd coetir a bryniau Gogledd Sir Benfro. Mae mwyafrif y teithiau cerdded yn lwybrau cylch er mwyn i chi fynd yn ôl at eich man cychwyn heb orfod mynd yn ôl yr un ffordd. Mae gan bob taith fap sy'n dagos y llwybr sy'n cael ei hyrwyddo ynghyd â llwybrau cyhoeddus eraill efallai y byddwch am eu harchwilio.

Mae pob taith yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol ar bellter a hyd cyfartalog y teithiau cerdded, eu hygyrchedd ar gludiant cyhoeddus a hefyd manylion cryno ynghylch cymeriad y daith a nodweddion diddorol i chwilio amdanynt. Mae mwyafrif y teithiau cerdded yn defnyddio hawliau tramwy cyhoeddus, sy'n rhoi mynediad i ffermydd preifat yn bennaf,ac felly mae'n bwysig dilyn Y Cod Cefn Gwlad.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r teithiau cerdded hyn - cofiwch ddweud os oes unrhyw ffordd y gallwn ni eu gwella. Mae ein gwefan yn cynnwys yr holl deithiau cerdded hyn, a mwy, ac yn parhau i gael ei diweddaru wrth i ni greu cyfleoedd mynediad newydd.

Cofiwch efallai na fydd rhai llwybrau ar gael i'w defnyddio ar achlysuron prin, oherwydd erydiad arfordirol, cwympo coed ayb. Am y sefyllfa ddiweddaraf ffoniwch ni ar 01646 624800.

Cofiwch...

• Fwynhau cefn gwlad a pharchu ei fywyd a'i waith.
• Gwarchod yn erbyn y perygl o dân.
• Cloi pob giât.
• Cadw eich cwn dan reolaeth agos.
• Cadw at y llwybrau cyhoeddus ar draws tir fferm.
• Mynd â'ch sbwriel adref gyda chi.