I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl mwy na 60 o flynyddoedd

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/01/2018

ore than 1,000 photos have been sent in as part of the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Changing Coasts crowdsourcing photography project.
Dros 1,000 o luniau wedi dod i law fel rhan o brosiect Arfordir ar Daith

Mae dros 1,000 o luniau wedi cael eu hanfon atom fel rhan o brosiect ffotograffiaeth cyfrannu torfol sy’n cofnodi newidiadau arfordirol yn Sir Benfro, gan ymwelwyr o lefydd mor bell â’r Swistir, Awstralia a Gogledd America.

Gyhoeddi 22/12/2017

The Pembrokeshire Coast National Park Authority Youth Rangers celebrate picking up the Commitment to the Environment Award at the recent Radio Pembrokeshire Young Achiever Awards.
Parcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol yn ennill Gwobr Cyflawniad Ieuenctid

Llwyddodd grŵp unigryw o bobl ifanc, a fu’n gwirfoddoli i helpu gyda gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, i ennill y Wobr Ymrwymiad i’r Amgylchedd yng Ngwobrau Cyflawniad Ieuenctid Radio Pembrokeshire yn ddiweddar.

Gyhoeddi 22/12/2017

Volunteers from Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Pathways project helped clear overgrown brambles and shrubs,  cleared by Ann’s Withybush Volunteer Ground Force.
Hwyl yr Ŵyl wrth glirio safleoedd yn ysbytai Hwlffordd

Tynnwyd saith llond trelar o ddail ac ati o safleoedd Canolfan Bro Cerwyn ac Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd yn ddiweddar gyda chymorth gwirfoddolwyr o brosiect Llwybrau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 22/12/2017

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new Skills in Action trainees Simon Jones and Tyler Griffiths are pictured with Authority Director of Delivery and Discovery, James Parkin (far left) and Skills in Action Co-ordinator, Tom Iggleden (far right).
Estyniad chwe mis i gynllun hyfforddeiaeth Sgiliau ar Waith

Bydd dau hyfforddai arall yn elwa o gynllun prentisiaeth ymarferol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd eisoes wedi helpu 13 o bobl i gael swyddi.

Gyhoeddi 21/12/2017

PCNPA Logo
Maes parcio Rhosson – gwrthod apêl

Mae un o arolygwyr cynllunio Llywodraeth Cymru wedi gwrthod apêl ynghylch datblygiad maes parcio heb awdurdod ger Tyddewi.

Gyhoeddi 14/12/2017

Map of diversion
Gwyriad ar waith ar Lwybr Arfordir Penfro ger Ceibwr

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cael ei ddargyfeirio ar hyn o bryd oherwydd tirlithriad ychydig i'r de o Bwllygranant, ger Ceibwr.

Gyhoeddi 12/12/2017

The National Park Authority’s Stitch in Time project is targeting three invasive species in Pembrokeshire’s Gwaun and Clydach Valleys.
Gwirfoddolwyr yn brwydro yn erbyn balsam gyda phrosiect Pwyth mewn Pryd

Mae prosiect Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Pwyth mewn Pryd, yn targedu tair rhywogaeth ymledol yng Nghymoedd Gwaun a Chlydach yn Sir Benfro.

Gyhoeddi 06/12/2017

National Park Authority Chair Mrs Gwyneth Hayward is pictured presenting the award to National Park Hero Charlies Mathieson.
Dyfarnu gwobr Arwr y Parc Cenedlaethol i un o hoelion wyth yr Awdurdod

Cafodd aelod sydd wedi ymddeol yn ddiweddar o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei gydnabod gyda gwobr anrhydeddus yng nghynhadledd Parciau Cenedlaethol y DU eleni.

Gyhoeddi 27/11/2017

Children can meet Santa in his magical grotto at all three events.
Hwyl yr ŵyl i’r teulu cyfan yn ffeiriau Nadolig y Parc Cenedlaethol

Os ydych chi'n chwilio am anrheg ar gyfer rhywun arbennig ac eisiau llenwi'r teulu gyda hwyl yr ŵyl, mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dri digwyddiad i’ch helpu chi a'ch teulu fynd i ysbryd y Nadolig.

Gyhoeddi 16/11/2017

« First ‹ Previous 1 to 10 of 76 Next Last »

 Subscribe in a reader