I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi

Swyddi Awdudod y Parc Cenedlaethol

Croeso i adran swyddi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Os oes swydd wag yn Awdurdod Parc Cenedlaethol yna bydd yn ymddangos ar y tudalen Swyddi Gwag Cyfredol. Cliciwch ar unrhyw swydd wag y mae gennych ddiddordeb ynddi i gael manylion pellach.

Yn ogystal ag ystyried a ydych chi’n ddelfrydol ar gyfer y swydd, beth am feddwl a yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ddelfrydol i chi?

Mae gan Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ddau bwrpas clir:

- Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol.

- Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad y cyhoedd o nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol.

Ac wrth gyflawni’r amcanion clir hyn, mae gennym hefyd ddyletswydd i feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau’r Parc Cenedlaethol.

A fyddai hyn yn rhywbeth yr hoffech chi fod yn rhan ohono? Yna fe fyddem wrth ein bodd o glywed gennych chi ar gyfer unrhyw swydd wag addas.

Yma yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol rydym yn credu ei bod yn hynod bwysig eich bod chi’n cael y swydd gywir a’n bod ninnau’n darganfod pobl ddawnus a brwdfrydig.

Cymerwch olwg ar sut beth yw gweithio i ni ar dudalen Gweithio i Awdurdod y Parc.

Gallwch gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu yn Saesneg; bydd pob cais yn cael eu trin yn gyfartal.

Am unrhyw gwestiynau ynghylch swydd wag, eich cais, neu wybodaeth gyffredinol am gyfleoedd gwaith yn y Parc, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 01646 624800 a gofyn am Personél.

Am becyn swydd ar gyfer swydd wag, ffoniwch ein llinell swyddi ar 01646 624900 (24 awr).

Fe allwch ddychwelyd eich furflen gais wedi'i lenwi drwy e-bost at swyddi@arfordirpenfro.org.uk (Os cewch eich gwahodd am gyfweliad fe fyddwn yn gofyn i chi lofnodi eich cais bryd hynny).

Neu fe allwch ei bostio mewn amlen wedi'i farcio'n glir gyda'r geiriau Cyfrinachol/Confidential at:
Personél
​Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY.