I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Canllawiau Cynllunio Atodol » CCA - Ymgynghoriadau

Canllawiau Cynllunio Atodol - Ymgynghoriadau

Rhestrir isod y Canllawiau Cynllunio Atodol newydd sy’n cael eu paratoi ac yr ymgynghorir â’r cyhoedd ynglŷn â hwy. Cydnabyddir unrhyw sylwadau a byddant ar gael yn gyhoeddus.  Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hadrodd i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ble penderfynir yn derfynol ar y canllawiau.  Bydd unrhyw un sydd wedi cynnig sylwadau’n cael gwybod beth fydd canlyniad cyfarfod yr Awdurdo

Canllawiau Cynllunio Atodol Dyddiad cau

Nid oes unrhyw ddogfennau destun ymgynghoriad ar hyn o bryd.