I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Arfarniad Amgylcheddol

Arfarniadau Amgylcheddol (SA, SEA, & HRA)

Mae Arfarniadau Cynaliadywedd yn un o ofynion Cynlluniau Datblygu Lleol o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Nod yr Arfarniad o Gynaliadywedd yw sicrhau bod y Cynllun yn cyfrannu at gyflawni Datblygiad Cynaliadwy. Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol yn unol â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 2001/42/EC.

Mae Adroddiad Terfynol ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn mynd law yn llaw â’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd.

Nid yw’r atodiadau i’r Arfarniad o Gynaliadwyedd wedi newid a maent i’w gweld o dan Arfarniad o Gynaliadwyedd i’w Chyflwyno.

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol hefyd wedi bod yn ddarostyngedig i Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Adroddiad Terfynol ar yr Asesiad Priodol i fynd gyda’r Cynllun Datblygu Lleol.

Mae Adroddiad Sgrinio’r Rheoliadau Cynefinoedd, a’i atodiadau, a'r atodiadau i’r Adroddiad ar Asesiad Priodol, wedi newid, i’w gweld o dan Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i’w Gyflwyno.