I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Gwarchod Adeiladau » Ein Hardaloedd Cadwraeth

Ein Hardaloedd Cadwraeth

14 Ardal Gadwraeth Sir Benfro yw’r pocedi bach unigryw o dreftadaeth, hen a newydd, sy’n cael eu gweld fel rhai sy’n ddigon arwyddocaol i’w gwarchod a’u gwella. Maen nhw’n llefydd o bwysigrwydd hanesyddol a phensaernïol sy’n cefnogi cymunedau, diwylliant a thwristiaeth.

Tenby Conservation Area - The HarbourMae’n rhaid i reolaeth gynllunio o fewn yr ardaloedd cadwraeth hyn adlewyrchu eu pwysigrwydd, ac felly mae gan yr Awdurdod bwerau ychwanegol a elwir yn Gyfarwyddiadau Erthygl 4 (porth cynllunio).

Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4 (2) mewn grym yn Ardal Gadwraeth Tyddewi, lle mae caniatad cynllunio yn ofynnol ar gyfer gwneud gwaith gan gynnwys newid drysau a ffenestri, creu lloriau caled, a chodi/dychwel terfynau/gatiau preswylfeydd y mae ey pen blaen ar ffordd gyhoeddus. Mae copi o'r dyfarwyddyd ar gael i'w ddarllen.

Mae nodyn cyfarwyddyd i ddeiliaid tai ar gael i'w ddarllen.

Mae’r cyfarwyddiadau hyn yn cyfyngu caniatâd cynllunio at gwympo a thocio coed a dymchwel rhai adeiladau penodol, a hefyd yn cyfyngu ar ddatblygiadau a ganiateir ble mae cymeriad ardal yn cael ei erydu trwy esgeulustod neu adfeiliad.

Fel arall, ar hyn o bryd, mae penderfyniadau sy’n gadael i berchnogion wneud newidiadau graddfa fach i’w heiddo, heb angen caniatâd cynllunio, yn gweithredu ar yr un lefel ag y mae ar draws y Parc Cenedlaethol cyfan.

Mae’r Awdurdod yn monitro pob Ardal Gadwraeth, ac fe fydd yn cyflwyno rheolaeth Erthygl 4 yn ôl yr angen.

Edrychwch ar y Canllawiau Cynllunio Atodol a Ardaloedd Cadwraeth isod i ddarganfod mwy am hanes eich hoff ran chi o Sir Benfro.