I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Papurau Cefndir

Papurau Cefndir y Cynllun Datblygu Lleol

Y cam cyntaf wrth baratoi'r cynllun yw adolygu'r wybodaeth sydd eisoes yn bodoli o'r sylfaen dystiolaeth, ac yna casglu tystiolaeth bellach ble mae angen gwneud hynny.

Mae hyn yn sicrhau bod y cynllun datblygu yn seiliedig ar dystiolaeth go iawn fel bod y cynllun yn cael ei weld fel cynllun 'cadarn'. 

Mae'n cynnwys cynlluniau a chynigion gan fudiadau eraill. 

Diweddarwyd y Papurau Cefndir hyn, ac ychwanegwyd atynt, wrth i'r broses o baratoi'r Cynllun fynd yn ei blaen.

Dyma'r dogfennau i'w hystyried:Gweler y manylion ar y canlynol hefyd:

Cynllun Gofodol Cymru

Y Cynllun Gwastraff Rhanbarthol

Y Cynllun Mwynau Rhanbarthol

Y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (SWWITCH)