I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Papurau Cefndir » Ynni Adnewyddadwy

Asesiad Ynni Adnewyddadwy

Mae ynni adnewyddadwy yn bwnc hynod bwysig ac yn un o’r materion allweddol sydd dan ystyriaeth fel rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol.

I’r perwyl hwn mae Asesiad o Ynni Adnewyddadwy wedi’i baratoi. Gweler y dolenni cyswllt isod. Defnyddir yr asesiad fel papur cefndir i’r gwaith o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol. Os bydd polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar ynni adnewyddadwy (sy’n sail i’r asesiad) yn derbyn ymateb ffafriol pan roddir y cynllun ar Adnau, gall yr Awdurdod wedyn ddod â’r Asesiad ymlaen fel canllawiau cynllunio atodol o dan y Cyd Gynllun Datblygu Unedol.

Gellir cael golwg ar y dogfenni a’r nodiadau o’r Gweithdy ar Ynni Adnewyddadwy drwy glicio yma.

Gellir cael golwg ar yr Adroddiad Terfynol a’r Fethodoleg a’r Asesiad Sensitifrwyddyn llawn drwy glicio ar y dolenni cyswllt isod, neu gael golwg arnynt mewn adrannau llai cliciwch yma.

Adroddiad Terfynol

Methodoleg a’r Asesiad Sensitifrwydd Hydref 2008

Mae yna ymgynghoriad ar yr Asesiad Ynni Adnewyddadwy hwn, a gellir gweld copi ohono yma. Daw’r ymgynghoriad i ben ar y 15fed o Orffennaf 2011.