I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Papurau Cefndir » Meini Prawf Safleoedd

Papur Cefndir Meini Prawf Safleoedd

Mae'r papur cefndir canlynol yn gosod y meini prawf ar gyfer gwerthuso safleoedd datblygu potensial er mwyn gweld os ydyn nhw'n addas i'w clustnodi yn y Cynllun Datblygu Lleol.

Papur Cefndir Meini Prawf Safleoedd (diweddarwyd Tachwedd  2009)

Mae yna ddau atodiad ar wahân i'r papur hwn:

Mae Atodiad 3a yn crynhoi gwerthusiad y safleoedd hynny yr ystyrir eu bod yn addas i'w datblygu / clustnodi.

Mae Atodiad 3b yn crynhoi gwerthusiad y safleoedd hynny yr ystyrir nad ydynt yn addas i'w datblygu / clustnodi.

Gellir gofyn am adroddiad gwerthuso llawn ar gyfer pob safle a ystyrir i'w glustnodi i'w ddatblygu yng Nghynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan yr Awdurdod, ac mae'r manylion cyswllt isod. Mae'r adroddiadau ar gael  ar y wefan hon hefyd.