I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Materion y Dirwedd

Materion y Dirwedd

Mae’n ddyletswydd statudol ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y parc. Oherwydd hyn, mae rheoli cymeriad unigryw tirwedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n effeithiol, yn unol â’i ddyletswydd statudol, yn holl bwysig ym mhob agwedd o waith yr Awdurdod.  Yn yr adran hon, gallwch ddarllen Cynllun Rheoli’r Awdurdod, sy’n amlinellu’r strategaeth gyffredinol ar gyfer y parc, a’r Asesiadau o Gymeriad y Dirwedd a’r Morlun, sy’n rhoi gwybodaeth fanwl ar sensitifrwydd y dirwedd ymhob ardal yn y Parc Cenedlaethol.  Cewch hyd i wybodaeth hefyd ar dirlunio, gan gynnwys coed a pherthi.

Canllawiau:Mabwysiadwyd y canllawiau uchod fel Canllawiau Cynllunio Atodol i Gynllun Datblygu Lleol yr Awdurdod, a gallwch ddarllen Canllawiau Cynllunio Atodol eraill sy’n berthnasol i'r gwaith o warchod a gwella tirwedd y parc cenedlaethol yma.

Tirlunio:

Mae coed a pherthi’n rhan bwysig o dirwedd y Parc Cenedlaethol, ac fe gewch hyd i wybodaeth a chanllawiau ar gyfer coed, gan gynnwys gorchmynion cadw coed, a pherthi, yma.