I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Gwarchod Adeiladau » Adeiladau Traddodiadol

Gwarchod Adeiladau Traddodiadol

Mae’r gwaith o warchod adeiladau traddodiadol yn helpu cynnal cymeriad lleol cryf a nodedig. Ers rhyfel 1939-45, collwyd llawer o sgiliau adeiladu traddodiadol. Roedd y sgiliau hyn yn gyfrifol am gymeriad nodedig ein hadeiladau, ac yn cael eu harfer gan grefftwyr lleol, gan ddefnyddio defnyddiau lleol.

Yn Sir Benfro, er enghraifft, allforiwyd calchfaen lleol o ardal Cairew o amgylch yr arfordir ac yna fe fuasai’n cael ei losgi yn yr odynau calch niferus i wneud morter. Ac yng nghanol a gogledd Sir Benfro, roedd yna ddigonedd o lechi ar gyfer y toi. Ar ôl i’r rheilffyrdd gyrraedd, daeth llechi o Ogledd Cymru, briciau (o Wlad yr Haf neu Sir y Fflint) a phrennau meddal wedi eu mewnforio, yn fwy a mwy cyffredin. Er gwaethaf y defnyddiau newydd hyn, parhaodd cartrefi Sir Benfro i fod yn solid ac yn syml, gan ddibynnu’n fwy ar gyfrannedd hael na manylion pensaernïol amlwg. Yn gyffredinol, defnyddiwyd briciau neu gerrig nadd agored ar gyfer tai o ddosbarth gwell neu adeiladau cyhoeddus.

Heddiw, wrth gwrs, defnyddir amrywiaeth eang o ddefnyddiau a dulliau adeiladu ar adeiladau hanesyddol, rhai ohonynt yn niweidiol yn dechnegol ac o ran estheteg. O ganlyniad, mae yna fwy o ddiddordeb yn y defnydd o ddulliau a defnyddiau traddodiadol fel morter calch a phren o ffynonellau lleol. Mewn llawer o achosion, mae technoleg fodern a thechnegau traddodiadol yn gallu bod yn gyfuniad llwyddiannus wrth warchod adeiladau hanesyddol. Nawr, mae defnyddiau traddodiadol ar gael yn hwylus ac fe fydden ni’n falch iawn o roi cyngor pellach ar hyn.

Mae strwythurau a wnaed â llaw hefyd yn gallu darparu cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig fel ystlumod a thylluanod gwyn. Weithiau hefyd, ceir hyd i blanhigion prin fel cennau. Yn aml, mae angen cyngor a chaniatâd arbennig ble mae yna gynefinoedd o’r fath yn gysylltiedig.