I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Ein Safleoedd

Ein Safleoedd

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys a Chastell a Melin Heli Caeriw yn safleoedd sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol i helpu ymwelwyr i fwynhau’r gorffennol a dysgu amdano. Maen nhw hefyd yn llochesau pwysig i fywyd gwyllt.

Mae’r ddau safle’n cynnig amrywiaeth gyffrous o weithgareddau a digwyddiadau i ymwelwyr, rhwng y cyfnod ychydig cyn y Pasg a diwedd mis Hydref, pan fyddan nhw ar agor bob dydd rhwng 10yb a 5yp. Fel arfer, mae yna deithiau tywys sydd ar gael trwy’r dydd, dan arweiniad staff cyfeillgar a gwybodus. Mae modd mynd at rwydwaith o lwybrau troed cyhoeddus a hawliau tramwy o’r safleoedd hyn, ac oddi yma gellir mwynhau’r ardaloedd gwledig o’u cwmpas.

Castell Henllys 
Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae Castell Henllys a Chastell Caeriw yn cynnig eu rhaglenni eu hunain sydd wedi eu cynllunio’n arbennig ar gyfer ysgolion, ac wedi eu hanelu’n bennaf at Gyfnod Allweddol II y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru.

Rhyngddynt, mae’r safleoedd yn darparu ar gyfer deg mil o blant ysgol y flwyddyn, o bob rhan o Gymru a Lloegr, sy’n dysgu am gymdeithas Geltaidd yr Oes Haearn yng Nghastell Henllys a’r Tuduriaid yng Nghastell Cairew.

Carew Castle

Castell a Melin Heli Caeriw

Ar y ddau safle, ceir cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu gydol oes, trwy gysylltiadau at gyrsiau men prifysgolion lleol, ymchwil gwreiddiol a mynediad, trwy Brifysgol Efrog, at y cloddiad archeolegol blynyddol yng Nghastell Henllys ac mewn safleoedd gerllaw.

Mae Bentref Oes Haearn Castell Henllys a Chastell a Melin Heli Caeriw wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys gwobr uchel ei bri Sandford, trwy’r Ymddiriedolaeth Addysg Treftadaeth, ac maen nhw’n Brif Atyniadau trwy Gynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr Bwrdd Croeso Cymru.