I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi » Ceisio am swydd

Ceisio am swydd gyda Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae'r broses o geisio am swyddi yn gallu cymryd amser ond gobeithiwn y byddwch yn teimlo bod ein proses ni yn un glir a gwerth chweil.

Bydd y tudalennu yn yr adran hon yn eich helpu i lenwi eich cais  - mae eich potensial, eich profiad a'ch doniau yn ofer os nad ydych yn llenwi'r ffurflen yn y ffordd orau posib. A wnewch chi hefyd lenwi ffurflen fonitro cydraddoldeb ar ddiwedd y ffurflen gais.

Dylech lenwi'r ffurflen gais yn llawn. Yn anffodus, nid ydym yn derbyn CV a llythyr cais yn lle ffurflen gyflawn. Ond, mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych yn anabl ac os fyddai fformat gwahanol yn ddefnyddiol i chi.

Am becyn cais, fe allwch ein ffonio ni ar 01646 624800, ebostio swyddi@arfordirpenfro.org.uk, neu lawrlwytho'r ffurflenni oddi ar y safle hwn. Yna, fe allwch bostio neu e-bostio eich cais atom (nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar-lein ar hyn o bryd).

A wnewch chi sicrhau eich bod yn ymateb cyn y dyddiad cau, oherwydd mae'n bosib na allwn ni ystyried ceisiadau hwyr

Os oes angen help arnoch gyda'ch cais neu os ydych yn cael unrhyw drafferthion, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Os oes gennych unrhyw adborth, da neu ddrwg, ynglŷn â'ch profiad o ymgeisio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yna rydyn ni am ei glywed. Rydyn ni'n croesawu unrhyw sylwadau a allai ein helpu ni i wella ein prosesau.

Gallwch gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu yn Saesneg; bydd pob cais yn cael eu trin yn gyfartal.