I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Ceisiadau Cynllunio » Y Pwyllgor

Aelodau'r Pwyllgor

Pwyllgor Rheoli Datblygu y Parc Cenedlaethol yw'r Pwyllgor sy'n gyfrifol am ystyried materion cynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

Ffurflen Cais i Siarad 

Wrth siarad yn y pwyllgor ffurflen

Bydd swyddogion yr Awdurdod yn paratoi adroddiadau misol am geisiadau cynllunio a materion eraill sy'n ymwneud â chynllunio. Yn ystod y cyfarfod, bydd y Pwyllgor yn ystyried yr adroddiadau yma ac unrhyw argymhellion sydd wedi'u gwneud gan y swyddogion, yn gwrando ar unrhyw drdydd parti sydd wedi cofrestru i gael siarad am gais cynllunio, ac yn trafod pob eitem cyn penderfynu arni.

Pwyllgor Rheoli Datblygiad

Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Rheoli Datblygiad

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys pob un o'r 18 o aelodau sydd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Cynghorwyr Sir etholedig yw deuddeg o'r aelodau. Mae'r chwech arall wedi'u henwebu gan Brif Weinidog Cymru.

Gallwch weld rhestr lawn o'r aelodau cyfredol drwy ddilyn y ddolen isod.

Cyfarfodydd y Pwyllgor

Unwaith y mis y mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal, ar y trydydd dydd Mercher fel arfer (ond nid bob tro). Mae rhestr o'r cyfarfodydd at y dyfodol ar gael drwy edrych ar Pwyllgorau yn yr adran ar y wefan yma o'r enw Ein Gwaith.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn yr Ystafell Bwyllgora yn ein swyddfeydd ym Mharc Llanion ac maen nhw'n agored i'r cyhoedd a'r wasg. Mae aelodau'r cyhoedd yn cael annerch y Pwyllgor ar geisiadau cynllunio, ond mae'n rhaid cofrestru i wneud hynny o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn y cyfarfod.