I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cyn Cyflwyno Cais » Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu

Dau fath gwahanol o ddeddfwriaeth yw Rheoli Adeiladu (yr angen i fodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu) a Chynllunio (yr angen i fodloni'r ddeddfwriaeth ar gynllunio). Ar gyfer llawer o fathau o ddatblygiad, bydd angen y DDAU cyn dechrau ar y gwaith.

Yn achos datblygiadau yn ardal Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae Cynllunio'n cael ei weinyddu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac mae Rheoli Adeiladu'n cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Penfro.

Beth yw'r Rheoliadau Adeiladu?

Mae'r Rheoliadau Adeiladu wedi'u cymeradwyo gan y Senedd ac maen nhw'n ymdrin â'r safonau sy'n angenrheidiol mewn gwaith dylunio ac adeiladu ar gyfer adeiladau domestig, masnachol a diwydiannol.

Maen nhw'n ymdrin â phynciau fel adeiledd, diogelu rhag tân, awyru, traenio, arbed ynni, a mynediad a chyfleusterau ar gyfer pobl anabl.

Hefyd, maen nhw'n rhoi diffiniadau o 'waith adeiladu' a'r gweithdrefnau ar gyfer sicrhau bod unrhyw waith yn bodloni'r safonau sydd wedi'u pennu.

Mae'r Rheoliadau Adeiladu hefyd yn cynnwys rhestr o ofynion  (sy'n cael ei galw'n Atodlen 1) i sicrhau iechyd a diogelwch pobl mewn adeiladau ac o gwmpas adeiladau; i ddarparu ar gyfer arbed ynni; ac i roi mynediad a chyfleusterau i bobl anabl.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr angen am y Rheoliadau Adeiladu oddi wrth Gyngor Sir Penfro. Gallwch gysylltu â'r Cyngor drwy ffonio 01437 764551 neu drwy glicio ar wefan Cyngor Sir Penfro.