I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Apelau Cynllunio » Gwrandawiadau » Amserlen y Gwrandawiad

Amserlen y Gwrandawiad

 

I ddechrau

Yr Apelydd

Mae'n sicrhau copi o'r ffurflen apelio oddi wrth yr Arolygiaeth Gynllunio (mae dolen ar gael ar y tudalen gwe).

Mae'n llenwi'rffurflen ac yn casglu'r dogfennau ategol ynghyd.

Mae'n cyflwyno'r dogfennau i'r Arolygiaeth Gynllunio cyn y dyddiad cau ar gyfer apelio.

Mae'n anfon copi o'r dogfennau at yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Maen nhw'n cael yr apêl ac yn gwirio i sicrhau ei bod yn ddilys.

Maen nhw'n ysgrifennu at yr ACLl a'r Apelydd i bennu "dyddiad dechrau" ar gyfer gweithdrefnau'r apêl.

 

 

Yr Awdurdod Cynllunio Lleol

Maen nhw'n cael dogfennau'r apêl oddi wrth yr Apelydd.

Maen nhw'n dweud wrth y PI os nad ydyn nhw'n credu bod Gwrandawiad yn addas.

Maen nhw'n llenwi Holiadur Apêl. 

O fewn pythefnos ar ôl y dyddiad dechrau

Yr ACLl

Maen nhw'n anfon un copi o'r holiadur ac unrhyw ddogfennau ategol at y PI.

Maen nhw'n anfon un copi o'r holiadur at yr Apelydd.

Maen nhw'n rhoi gwybod am fanylion yr apêl i unrhyw drydydd partïon gan ddweud wrthyn nhw ble i anfon unrhyw sylwadau.

 

Yr Apelydd

Mae'n cael copi o holiadur a dogfennau ategol yr ACLl (fel y cawson nhw eu hanfon at y PI).
 

Y PI

Maen nhw'n cael yr holiadur sydd wedi'i lenwi.

Maen nhw'n dyrannu Arolygydd ac yn trefnu dyddiad ar gyfer y gwrandawiad.

 

Trydydd Partïon

Maen nhw'n cael hysbysiad am fanylion yr apêl.

Maen nhw'n anfon unrhyw sylwadau at y PI o fewn chwe wythnos ar ôl y "dyddiad dechrau".

O fewn chwe wythnos ar ôl y dyddiad dechrau

Yr ACLl

Maen nhw'n anfon dau gopi at y PI o unrhyw Ddatganiad pellach a dogfennau ategol yr hoffen nhw iddyn nhw gael eu hystyried fel rhan o'r Apêl.

Maen nhw'n hysbysu pob trydydd parti am fanylion y gwrandawiad.

 

Yr Apelydd

Mae'n anfon dau gopi at y PI o unrhyw Ddatganiad pellach a dogfennau ategol yr hoffen nhw iddyn nhw gael eu hystyried fel rhan o'r Apêl.
 

Y PI

Maen nhw'n cael y Datganiadau gan y ddau barti.

Maen nhw'n anfon un copi at y naill ochr a'r llall ynghyd ag unrhyw sylwadau gan drydydd partïon sydd wedi dod i law.

O fewn naw wythnos ar ôl y dyddiad dechrau

Yr ACLl

Maen nhw'n sicrhau bod y PI wedi cael dau gopi o unrhyw sylwadau terfynol ar yr Apêl. Does dim rhagor o gyfnewid gohebiaeth yn cael ei ganiatáu ar ôl hyn.