I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Apelau Cynllunio » Ymchwiliad Cyhoeddus » Amserlen yr Ymchwiliad

Amserlen yr Ymchwiliad

 

I ddechrau

Yr Apelydd

Mae'n sicrhau copi o'r ffurflen apelio oddi wrth yr Arolygiaeth Gynllunio (mae dolen ar gael ar y tudalen gwe).

Mae'n llenwi'r ffurflen ac yn casglu'r dogfennau ategol ynghyd.

Mae'n cyflwyno'r dogfennau i'r Arolygiaeth Gynllunio cyn y dyddiad cau ar gyfer apelio.

Mae'n anfon copi o'r dogfennau at yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Maen nhw'n derbyn yr apêl ac yn gwirio i sicrhau ei bod yn ddilys.

Maen nhw'n ysgrifennu at yr ACLl a'r Apelydd i bennu "dyddiad dechrau" ar gyfer gweithdrefnau'r apêl.

 

 

Yr Awdurdod Cynllunio Lleol

Maen nhw'n derbyn dogfennau'r apêl oddi wrth yr Apelydd.

Maen nhw'n llenwi Holiadur Apêl. 

O fewn pythefnos ar ôl y dyddiad dechrau

Yr ACLl

Maen nhw'n anfon un copi o'r holiadur ac unrhyw ddogfennau ategol at y PI.

Maen nhw'n anfon un copi o'r holiadur at yr Apelydd.

Maen nhw'n rhoi gwybod am fanylion yr apêl i unrhyw drydydd partïon gan ddweud wrthyn nhw ble i anfon unrhyw sylwadau.

 

Yr Apelydd

Mae'n derbyn yr holiadur wedi'i lenwi oddi wrth yr ACLl.
 

Yr AG

Maen nhw'n derbyn holiadur sydd wedi'i lenwi.

Maen nhw'n dyrannu Arolygydd ac yn trefnu dyddiad ar gyfer ymweliad â'r safle.

 

Trydydd Partïon

Maen nhw'n derbyn hysbysiad am fanylion yr apêl.

Maen nhw'n anfon unrhyw sylwadau at y PI o fewn chwe wythnos ar ôl y "dyddiad dechrau".

O fewn chwe wythnos ar ôl y dyddiad dechrau

Yr ACLl

Maen nhw'n anfon dau gopi at y PI o unrhyw Ddatganiad pellach a dogfennau ategol yr hoffen nhw iddyn nhw gael eu hystyried fel rhan o'r Apêl.

 

 

Yr Apelydd

Mae'n anfon dau gopi at y PI o unrhyw Ddatganiad pellach a dogfennau ategol yr hoffen nhw iddyn nhw gael eu hystyried fel rhan o'r Apêl.
 

Yr AG

Maen nhw'n derbyn y Datganiadau gan y ddau barti.

Maen nhw'n anfon un copi at y naill ochr a'r llall ynghyd ag unrhyw sylwadau gan drydydd partïon sydd wedi dod i law.

O fewn naw wythnos ar ôl y dyddiad dechrau

Yr ACLl

Maen nhw'n sicrhau bod y PI wedi cael dau gopi o unrhyw sylwadau terfynol ar yr Apêl. Does dim rhagor o gyfnewid gohebiaeth yn cael ei ganiatáu ar ôl hyn.

 

Yr Apelydd

Mae'n sicrhau bod y PI wedi cael dau gopi o unrhyw sylwadau terfynol ar yr Apêl. Does dim rhagor o gyfnewid gohebiaeth yn cael ei ganiatáu ar ôl hyn.

 

Trydydd Partïon

Maen nhw'n derbyn manylion yr Ymchwiliad

Pedair wythnos cyn dyddiad yr Ymchwiliad

Yr ACLl

Maen nhw'n anfon dau gopi o'u Datganiad Tystiolaeth at y PI.
 

Yr Apelydd

Mae'n anfon dau gopi o'u Datganiad Tystiolaeth ac un copi o'u Datganiad Tir Cyffredin at y PI.