I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Llwybr Arfordir Penfro » Cynllunio Eich Taith

Cynllunio Eich Taith

Mae’r dudalen hon yn rhoi trosolwg ar gyfer y rheiny sy’n ystyried cerdded pob modfedd o Lwybr yr Arfordir, i gynllunio teithiau mewn adrannau penodol neu i edrych ar gynllunio llwybr yn fwy manwl rhowch glic ar wefan y Llwybr Cenedlaethol.

Tua Ynys Sgomer
Poppit i Lanrhath neu Lanrhath i Poppit?

Ysgrifennir y rhan fwyaf o'r canllawiau fel petaech yn cerdded o Poppit i Lanrhath, ac mae yna rifau ar y sticlau a'r giatiau gyda rhif 1 ger Poppit. Os ydych yn cerdded y ffordd yma rydych chi'n cael ymdeimlad o gydymffurfiaeth. Os yw nofio'n bwysig i chi yna mae'r traethau gorau yn dwy ran o dair olaf y daith. Ac, er bod yr haul, yn amlwg, yn symud o gwmpas drwy'r dydd ac mae'r llwybr yn newid cyfeiriad yn aml, wrth i chi gerdded o Poppit y bydd yr haul a'r gwynt o'r de-orllewin ar eich wyneb amlaf.

Felly, fe allai cerdded o'r gogledd i'r de olygu bod mwy o haul arnoch yn ystod yr Haf a mwy o wynt yn ystod y Gwanwyn, yr Hydref a'r Gaeaf. Cofiwch, hyd yn oed yn ystod misoedd Mawrth a Hydref, mae'r môr yn cryfhau cryfder yr haul. Hyd yn oed ar ddiwrnodau oer, cymylog fe allwch chi losgi ar daith dwy awr, felly mae'n bwysig amddiffyn eich hun rhag yr haul 

Wrth gerdded o'r gogledd i'r de, mae'r daith ar gyfer y diwrnod cyntaf o Landudoch i Drefdraeth tua 16 milltir ac yn cynnwys tua 3,000 troedfedd o godi a disgyn. Nid oes unrhyw luniaeth na gwasanaethau yn agos at y llwybr rhwng y gwasanaethau (tymhorol yn unig) ar Draeth Poppit a Thraeth Trefdraeth. Dyma adran fwyaf heriol Llwybr yr Arfordir ac nid yw'n daith addas i'r rheiny sydd ddim yn ffit. Cynghorir cerddwyr newydd i archebu llety ymlaen llaw yn Nhrewyddel a rhannu'r daith hon yn ddwy ran 8-milltir.

Os ydych yn cerdded o Lanrhath i Poppit, mae yna sawl cyfle yn ystod y diwrnod cyntaf i gael lluniaeth a llety. Mae'r adran 16 milltir o Lanrhath i Skrinkle yn ddiwrnod eithaf heriol yn ei hun, gyda sawl tyle serth, ond mae yna dafarn bob 4 milltir o leiaf, ambell gaffi, ac mae yna sawl opsiwn yn nhref Dinbych-y-pysgod i aros dros nos yn gynnar os yw'r corff neu'r offer yn dioddef. 

Os ydych yn cerdded o'r gogledd i'r de, yna yn anochel bron fe fydd yn rhaid i chi deithio o leiaf 8 milltir ar yr heolydd o gwmpas Maes Castellmartin. Nid yw hyn yn rhy ffôl oherwydd mae'r heolydd yn weddol dawel ac mae yna olygfeydd da, ond mae arfordir Castellmartin yn brofiad gwerth chweil i'w gynnwys os yn bosib. Mae ond yn bosib croesi Maes y Gorllewin yn gyfreithiol fel rhan o daith dywys gan arweinwyr sydd wedi'u briffio'n arbennig. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chymdeithas y Cerddwyr yn arwain y teithiau hyn, fel arfer ar Ŵyl y Banc neu ar Ddydd Sul, ond nid bob penwythnos. Fel arfer mae'r teithiau hyn yn mynd o'r dwyrain i'r gorllewin ac mae hyn yn ffitio'n dda wrth gerdded Llwybr yr Arfordir o'r de i'r gogledd. Er mwyn sicrhau eich bod yn croesi'r maes, ffoniwch Awdurdod y Parc Cenedlaethol (01646 624800) i archebu lle ar y daith, ac yna cynlluniwch yn ôl i amseru eich diwrnod cyntaf i gyfateb â hyn. Dewch i weld ein rhestr ddigwyddiadau i wybod pryd fydd y teithiau cerdded hyn dan arweiniad yn digwydd.