I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Ynysoedd Sir Benfro » Middleholm

Middleholm

Mae Middleholm yn ynysig greigiog sydd â chopa gwyrdd, rhwng Sgomer a’r prif dir. Gellir ei gweld o’r Parc Ceirw ar ddiwedd penrhyn Marloes, ar draws dyfroedd byrlymog a chythryblus Swnt Jac.

Eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ni chaniateir i neb lanio ar yr ynys.
Ardal y Parc:
Gorllewin Cyfeirnod Grid: SM747090

Nid oes unrhyw anifeiliaid wedi pori’r ynys ers 1966, pan fu farw’r cwningod o mycsomatosis. Mae’r peiswellt coch, y betysen arfor, fforestydd o hocys coediog a mathau eraill o laswelltir morol yn ffrwythlon.

Mae palod Manaw a phalod yn bridio mewn tyllau o dan y ddaear, ac mae cytrefu bach o heligogod a gweilch y penwaig yn bridio ar y clogwyni mwy serth. Mae tua 30 pâr o fulfrain gwyrddion yn bridio ar ysgwyddau’r ynys. Chwiliwch am eu tyllau a’u hysgafelloedd, yn wyn gydag ysgarthion. Ar frig yr ynys, mae yna nifer fawr o wylanod cefnddu swnllyd yn bridio. Yn ddiweddar, hefyd, mae gwyddau Canada a’u rhai bach wedi symud i fyw ar yr ynys.