I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Dogfennau Corfforaethol

Dogfennau Corfforaethol

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth, polisïau’r llywodraeth ac arfer da, mae angen i’r Awdurdod gynhyrchu’r dogfennau corfforaethol canlynol sy’n nodi’r safonau a/neu’r targedau y bydd yn ceisio cwrdd â nhw.

Dogfennau Ariannol
Adroddiad Cyfrifon 2017-2018
Datganiad o Gyfrifon 2016-2017
Safonau Ariannol: argraffiad diwygiedig 2016
Datganiad o Gyfrifon 2015-2016
Llythyr Archwilio Blynyddol 2015-2016
Datganiad o Gyfrifon 2014-2015
Datganiad o Gyfrifon 2013-2014
Datganiad o Gyfrifon 2012-2013
Datganiad o Gyfrifon 2011-2012
Datganiad o Gyfrifon 2010-2011
Datganiad o Gyfrifon 2009-2010

Cynlluniau Gwella/Corfforaethol
Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2018/19
Fersiwn Cryno - Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2018/19
Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2017/18
Fersiwn Cryno - Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2017/18
Cyllun Corfforaethol 2016-17
Cynllun Gwella Rhan 2 ac Adroddiad Blynyddol ar gyflawni Amcanion Llesiant 2016/17
Cynllun Gwella Rhan 1 2015-2016
Cynllun Gwella Rhan 2 2015-16


Cynllun Iaith Gymraeg
Adroddiad Blynyddol 2015/16 am y Safonau Iaith Gymraeg
Cynllun Iaith Gymraeg: Adroddiad Monitro 2014-2015
Hysbysiad Cydymffurfio – Adran 44 Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011
Ymchwiliad Safonau Comisiynydd y Gymraeg: Holiadur
Safonau’r Gymraeg: Sylwadau a chwynion

Rhyddid Gwybodaeth
Rhyddid Gwybodaeth - Canllaw Cais
Rhyddid Gwybodaeth - Cynllun Cyhoeddi

Dogfennau Eraill
Polisi Amgylcheddol
Cod Llywodraethu Corfforaethol
Polisi Diogelu Data
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020
Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio Cymru Gyfan – 2014-15
Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2015-16
Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad Cynllunio 2016-17

Adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru
Adroddiad Gwella Blynyddol 2012
Adroddiad Gwella Blynyddol 2013
Adroddiad Gwella Blynyddol 2014
Adroddiad Gwella Blynyddol 2015