I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Adar y Môr

Adar Tymhorol y Môr

Mae unrhyw ymweliad â chytref adar y môr yn wledd i’r synhwyrau; symudiadau, sain ac arogleuon miloedd o adar yn llenwi’r aer ac yn llenwi silffoedd y clogwyni. Ond yn ystod cyfran helaeth o’r flwyddyn, mae’r un clogwyni a oedd yn fwrlwm o fywyd yn y gwanwyn ac yn gynnar yn yr haf, yn llefydd syndod o wag a thawel. 

Mae sawl rhywogaeth o adar y môr yn defnyddio ynysoedd a chlogwyni arfordir Penfro fel llefydd i fridio; i ddodwy eu hwyau ac i fagu eu rhai bach. Mae’r adar hyn yn treulio mwyafrif eu bywydau ar y môr neu yn yr awyr, ond nid ydynt yn gallu eu datgysylltu eu hunain yn gyfan gwbl oddi wrth y tir, ac mae angen lle sych a diogel i fagu’r genhedlaeth nesaf. Iddyn nhw, mae’r clogwyni serth a’r ynysoedd diarffordd yn lloches rhag ysglyfaethwyr ac yn noddfa rhag fferdod y môr. 

Mae rhai o’r adar môr sy’n dewis magu eu rhai bach yn Sir Benfro wedi teithio cryn bellter. Daw pâl Manaw yr holl ffordd o Dde America, tra bod y pâl cyffredin yn dod o Ogledd Affrica neu Ganada. Mae eraill, fel yr heligog a gwalch y penwaig, yn byw ym Môr Iwerddon trwy gydol y flwyddyn, ond yn bridio ar y lan.