I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Ymwelwyr o’r Cefnfor » Morfilod a Dolffiniaid

Morfilod a Dolffiniaid

Ni ellir dweud mai ymwelwyr tymhorol ag arfordir Penfro yn unig yw’r morfilod a’r dolffiniaid, ac mae yna nifer o forfilod a dolffiniaid i’w gweld ym Môr Iwerddon. Ymhlith y rheiny a welir yn rheolaidd mae llamhidydd yr harbwr a’r dolffin cyffredin, trwynbwl a llwyd. Yn wir, mae gan Fôr Iwerddon un o’r poblogaethau pwysicaf o ddolffiniaid trwynbwl yn y Deyrnas Unedig, a nifer sylweddol o lamhidyddion yr harbwr. 

Pam mae’r mamaliaid hyn yn defnyddio Môr Iwerddon? Caiff y dyfroedd o amgylch arfordir Penfro eu troi gan gerhyntau llanwol cryf sy’n cylchdroi maetholion, ac mae’r dyfroedd felly’n gyfoeth o fywyd môr, sy’n fwyd perffaith i ddolffiniaid a morfilod. Dros fisoedd yr haf, mae amodau’r tywydd a chyflwr y môr yn cyfuno i dynnu niferoedd mawr o blancton, gwymon ac ystifflogod  i mewn i Fôr Iwerddon. Mae hyn yn denu mamaliaid morol a fyddai fel arfer ond yn cael eu gweld yn y cefnfor agored. Mae’r rhywogaethau’n cynnwys morfilod minc, morfilod ffin, morfilod pengrwn a dolffiniaid pig cwta. 

Beth yw’r ffordd orau o weld y creaduriaid hyn? Mae’n bosib eu gweld oddi ar lwybr yr arfordir, ac oddi ar yr ynysoedd oddi ar y lan. Gellir cael taith ar gwch hefyd o Borthstinian a Solfach. Mae Ymddiriedolaeth Môr De a Gorllewin Cymru’n defnyddio’r cwch sy’n croesi’r culfor o Abergwaun i fonitro morfilod a dolffiniaid.