I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Ymwelwyr y Gaeaf » Adar Gwyllt

Adar Gwyllt

Wrth i grafangau rhewllyd y gaeaf afael ar draws Ewrop, mae sawl math o hwyaden a gŵydd yn cyrraedd Sir Benfro i chwilio am fwyd a chysgod. Mae’r sir yn ffodus ei bod yn dianc y gwaethaf o dywydd y gaeaf, a phrin y bydd y pyllau a’r llynnoedd yn rhewi. 

Un o’r adar prydferthaf i gyrraedd dros y gaeaf yw’r hwyaden lygad-aur. Mae’r aderyn gwrywaidd yn greadur prydferth iawn gyda rhannau uchaf ei gorff yn ddu ac yn sgleinio, a’i fol yn wyn. Mae ganddo gylch gwyn o blu, neu ‘lygad’, ychydig o dan ei lygad. Mae’r hwyaden lygad-aur yn cyrraedd mewn heidiau bach yn ystod y gaeaf, ond mae’n ochelgar iawn pan fydd pobl o gwmpas. Mae’n hwyaden sy’n deifio a gellir ei gweld ar Lynnoedd Bosherston ger Ystagbwll dros fisoedd y gaeaf. Gellir gweld yr adar gwrywaidd yn tipio’u pennau yn ôl. 

Adar eraill sy’n ymweld â Llynnoedd Bosherton dros y gaeaf yw’r corhwyad a’r hwyaden gopog. Mae’r adar hyn yn cymysgu gydag adar sydd yma drwy’r flwyddyn fel yr alarch mud, y gotiar, yr hwyaden wyllt a’r iâr ddŵr.