I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Ymwelwyr y Gaeaf » Teithwyr o’r Cyfandir

Adar sy’n Ymweld o Ddwyrain Ewrop

Pan fydd y gwyntoedd rhewllyd yn taro bryniau a fforestydd Dwyrain Ewrop a Rwsia nid dim ond yr adar mwy o faint sy’n teithio ffordd bell at diroedd cynhesach. Mae adar llai yn teithio’r siwrnai beryglus hon hefyd. Ymhlith yr adar sy’n ymweld â Sir Benfro, mae dau aelod o deulu’r fronfraith, sef coch yr adain a’r sogiar. 

Mae coch yr adain yn aderyn bach deniadol. Er ei fod yn llwyd-frown i raddau helaeth, mae ganddo streipen wen nodedig uwchben ei lygad a fflachiau oren ar bob ochr ac o dan ei adenydd. Mae coch yr adain yn cyrraedd yn gynnar yn y gaeaf mewn heidiau mawr. Mae’n symud yn weddol gyflym ac yn hedfan yn hawdd os oes rhywun neu rywbeth yn tarfu arno. Mae’n bwydo ar gaeau agored gan fwyaf, gan chwilio am fwydod ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn, ond mae hefyd yn gwledda ar ffrwythau ac aeron.

Mae’r sogiar ychydig yn fwy na choch yr adain, ac mae ganddo ben llwyd, cefn o frown golau a bron frith olau. Mae yntau hefyd yn ymddangos yn gynnar yn y gaeaf mewn heidiau mawr. Yn aml, gwelir sogieir yn gwledda mewn coed a llwyni, ar ffrwythau ac aeron. Maen nhw’n sgrytian wrth alw, a gellir eu clywed yn galw yn y nos wrth fudo.