I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Oriel y Parc » Yr Adeilad » Defnyddiau Adeiladu

Defnyddiau Adeiladu

Pren Cymreig

Pren yw un o brif ddeunyddiau'r strwythur hwn. O’r fframwaith pren sy’n cynnal yr adeilad i risiau’r oriel, cafwyd hyd i’r holl bren mewn modd cynaliadwy.

Derw Cymreig yw’r llawr, grisiau a’r seddi allanol a chafwyd y rhan fwyaf ohono drwy fenter Coed Cymru, partneriaeth sy’n ymrwymo i reoli coedwigoedd mewn modd cynaliadwy. Nid yw’r ‘Derw Gwyrdd’ hwn wedi’i drin ac mae’n dibynnu ar y bondo llydan i’w gadw’n sych. Wrth i’r pren aeddfedu, fe fydd yn crebachu a chaledi i greu strwythur cryfach.
 
Mae’r trawstiau strwythurol sy’n cynnal y to sinc wedi’u gwneud o sylwedd o’r enw ‘glulam’, sef pren meddal wedi’i gludo at ei gilydd, ac felly maen nhw’n hynod o gryf a chynaliadwy.
  

 

 

 

 

Carreg

Gwnaed y colofnau sy’n cynnal to Oriel y Parc a’r blociau sy’n capio’r waliau amgylchynol o lwch carreg. Fe’i wneir trwy falu gwastraff carreg, ei gymysgu gyda cement a’i fowldio i mewn i siapiau clo ar gyfer adeiladu. Er ei fod mor gadarn â charreg, mae’n haws a rhatach i’w fowldio.
 
Daeth y cerrig a ddefnyddiwyd i adeiladu’r tŵr a’r estyniad newydd o hen adeiladau adfeiliedig lleol.
 

 

 

 

 

Inswleiddio Gwlân

Deunydd naturiol yw gwlân a ddaw o adnodd adnewyddadwy ac mae’n fwy ynni-effeithlon i’w gynhyrchu fel deunydd inswleiddio na deunyddiau synthetig.
Mae llawer iawn o ddeunyddiau inswleiddio wedi’u gosod yn sylfeini a waliau Oriel y Parc er mwyn gwarchod ynni.
 
Mae gwlân hefyd yn helpu i reoli lefelau lleithder yr adeilad, gan ei helpu i oeri yn yr haf a gwresogi yn y gaeaf. Efallai nad yw’r gwres yn amlwg, ond mae’n atal anweddiad yng ngheudodau’r adeilad ac mae’n rhyddhau lleithder mewn tywydd twym er mwyn oeri ystafelloedd.