I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Oriel y Parc » Yr Adeilad » Nodweddion Dylunio

Nodweddion Dylunio

Dyluniwyd Oriel y Parc i ddefnyddio ein hadnoddau naturiol, sef yr haul, y glaw a'r llystyfiant brodorol, i ostwng ein defnydd o bŵer a dŵr wedi ei brosesu.
 
Casglu Dŵr Glaw

Er mwyn lleihau defnyddio dŵr y prif gyflenwad a helpu i leihau’r straen ar adnoddau dŵr, rydyn ni wedi gosod tanc storio enfawr sy’n dal 18,000 litr o dan y clos yn y blaen. Pan mae’n bwrw glaw, mae’r dŵr glaw yn cael ei sianelu i mewn i’r tanc a chaiff ei ddefnyddio i fflysio’r toiledau.

Mae hyn hefyd yn atal dŵr ffo o'r adeilad rhag gorlethu'r cwteri lleol ac achosi llifogydd storm.
 
Gorweddiad

Mae gorweddiad yr adeilad, ynghyd â’i mas thermol enfawr, yn sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar wres yr haul. Mae siâp crwm yr adeilad wedi’i ddylunio i ddal yr haul fel ei fod yn cynhesu’r wal fewnol o doriad gwawr hyd at fachlud haul ac felly mae’n rhyddhau’r gwres gan bwyll drwy gydol y dydd.
 
Awyru Naturiol

Mae ochr ddeheuol yr adeilad yn uchel ac yng ngolwg yr haul. Mae’r ochr ogleddol yn isel gyda bondo llydan ac felly mae’n ardal oerach a chysgodlyd sy’n darparu cartref delfrydol i wennoliaid sy’n nythu. Gan ddefnyddio awyrellau lwfer, mae aer naturiol yn gallu llifo trwy’r adeilad os y dymunir. 
 
Goleuo

Mae’r defnydd o olau naturiol, bylbiau golau ynni isel a botymau synhwyro symudiadau yn sicrhau bod y defnydd o ynni yn lleihau.