I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Oriel y Parc » Arddangosfeydd » Ystafell Darganfod

Arddangosfa yn Ystafell Darganfod Oriel y Parc

Arddangosfa Ffenestri'r Ystafell Ddarganfod

Mae’n bleser gan aelodau o Wexford Craft Trail arddangos dramor am y tro
cyntaf. Cafodd yr antur hon ei hysbrydoli gan gr ˆwp o aelodau a deithiodd i
Orllewin Cymru o Iwerddon yn 2017 i archwilio’r cysylltiadau â'r sector
crefftau lleol. Maen nhw’n arddangos gwaith mewn amrywiaeth o gyfryngau
yn cynnwys crochenwaith, gwydr, cerfluniau a thecstilau.

http://www.wexfordcrafttrail.ie/

 

Mae mynediad am ddim ac mae'r adeilad yn gwbl hygyrch. Am amseroedd a digwyddiadau ewch i'n dudalen oriau agor.

Yr ydym yn awr yn aelod o

Collectorplan Logo

Anfonwch e-bost i Katie Withington, cydlynydd digwyddiadau Oriel y Parc am ragor o wybodaeth.