I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Caffael

Caffael

O bryd i’w gilydd, bydd gan yr Awdurdod gontractau amrywiol ar dendr. Bydd cyfleoedd o’r fath yn cael eu hysbysebu isod.

Cyfle Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Mae adeilad Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Long Street, Trefdraeth bellach yn cael ei farchnata fel cyfle i Drosglwyddo Asedau Cymunedol.

Dylai unrhyw sefydliad cymunedol sy'n awyddus i fynegi diddordeb gysylltu â J.J. Morris drwy ffonio 01348 873836.