I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau » Archwilio a Gwasanaethau Corff

Pwyllgor Adolygu Archwilio a Gwasanaethau Corffora

Mae’r Pwyllgor hwn yn edrych ar risgiau a pherfformiad yn y meysydd canlynol:
• Cyllid
• Adnoddau Dynol
• Technoleg Gwybodaeth
• Rheoli Perfformiad
• Cyfathrebu

Mae hefyd yn:
• monitro perfformiad yr Awdurdod yn erbyn Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol, Y Llythyr Grant Strategol blynyddol a Safonau Gwasanaeth a fabwysiadwyd
• goruchwylio cynhyrchiad y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac yn monitro perfformiad yr Awdurdod yn erbyn y Cynllun Gweithredu cysylltiedig
• ystyried adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru (e.e. Yr Adroddiad Blynyddol ar Welliant, y Llythyr Archwilio Blynyddol) ac yn monitro perfformiad yr Awdurdod mewn perthynas â hwy
• ystyried adroddiadau gan yr Archwiliad Mewnol ar systemau a rheolyddion ariannol yr Awdurdod

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys chwe Aelod o’r Awdurdod ac yn cwrdd yn chwarterol.
 
Cynghorydd  P Baker                                 Mr A Archer
Cynghorydd  D Clements                           Mrs G Hayward
Cynghorydd  M James                               Dr R Heath-Davies
Cynghorydd  P Kidney 
Cynghorydd  R Owens 
Cynghorydd  M Williams