I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau » Cadwraeth a Chynllunio

Pwyllgor Adolygu Cadwraeth a Chynllunio

Dyma’r corff a arferai fod yn gyfrifol am fonitro targedau a bennwyd ar gyfer yr Awdurdod a gan yr Awdurdod yn y meysydd canlynol:

• Rheoli Datblygiad
• Cynlluniau Datblygu
• Gwarchod Adeiladau
• Gwarchod yr amgylchedd naturiol
• Ymateb i newid yn yr hinsawdd

Bellach mae’r corff hwnnw wedi’i ddiddymu ac yn ei le mae’r Pwyllgor Adolygu Gweithredol.